Läs senare

Lärarförbundet: Nationell lärarkris hotar

På lärarutbildningarna står ett stort antal platser tomma. Samtidigt räknar Sveriges Kommuner och Landsting med att det behövs 80 000 nya lärare fram till 2020. Det skriver Lärarförbundet i rapporten ”Varifrån ska alla nya lärare komma?”.

20 Mar 2012

– Vi står inför en nationell lärarkris om inte arbetsgivaren tar sitt ansvar och höjer lönerna, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.

Antalet sökande per plats är idag 1,2. År 2000 var den siffran 1,7.

Cirka 7 500 studenter började på lärarutbildningarna i höstas, visar antagningsstatistik från Verket för högskoleservice. Det betyder att bara sju av tio platser fylldes. Dock fylldes lärarutbildningarna på med ytterligare 700 registrerade studenter efter första antagningen.

Det är framför allt på ämneslärarutbildningen 7-9 och gymnasielärarutbildningen som det saknas sökande till lärarutbildningen, och då framför allt i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Men det saknas också sökande till grundlärarprogrammet 4-6.

– Huvudorsaken till att studenter väljer bort lärarutbildningen är de låga lönerna. För att studenter ska lockas till läraryrket och för att de bästa studenterna ska välja det måste lönerna upp 10 000 kronor, säger Eva-Lis Sirén.

Hon menar att det är ett allvarligt samhällsproblem att läraryrket är så lite attraktivt eftersom Sverige måste konkurrera med höga kunskaper.

– Varför ska man bli en dåligt betald matematiklärare när man kan bli en bättre betald ingenjör? Det måste finnas lärare som tjänar 50 000 kronor i månaden.

ur Lärarförbundets Magasin