Läs senare

Lärarförbundet om budgeten: När ska vallöftena infrias?

Budget 2018Lärarförbundet anser inte att regeringen har levt upp till vallöftena i mandatperiodens sista budget. Utbildningsminister Gustav Fridolin invänder att flera långsiktiga åtgärder är på gång, som professionsprogrammet.

av Niklas Arevik
20 sep 2017
20 sep 2017
Lärarförbundet om budgeten: När ska vallöftena infrias?
Gustav Fridolin och Johanna Jaara Åstrand.
Johanna Jaara Åstrand.

Även om hon välkomnar budgetens kompensatoriska satsningar på 1,5 miljarder kronor till skolor efter behov, anser inte Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand att regeringen har levererat i enlighet med vallöftena de gav 2014.

– Staten måste ta större ansvar för att locka fler till läraryrket och att bromsa de ökande sjukskrivningarna och lärarflykten från skolan, säger hon.

Framförallt kritiserar hon det sena beskedet om lärarlyftets fortsättning.

– Jag är mycket förvånad över att beskedet om lärarlyftet har dröjt. De behörighetsgivande kompletterande utbildningarna måste permanentas. Vi kan inte ha kortsiktiga satsningar. Åtgärder som utbyggt yrkesvux och komvux är bara tomma löften när det inte finns lärare som kan ansvara för undervisningen.

Du efterfrågar fler konkreta beslut för att göra läraryrket mer attraktivt. Vilka?

– Mindre administration för lärare, frivilliga bedömningsstöd och öronmärkta resurser till fler speciallärare och specialpedagoger, säger Johanna Jaara Åstrand.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Utbildningsminister Gustav Fridolin hävdar å sin sida att beslutet om lärarlyftet inte har dröjt.

– Det avgörs alltid i budgeten. Vi har dessutom ett större arbete på gång där Johanna ingår tillsammans med sina kolleger i Lärarnas Riksförbund och Skolledarförbundet. Det är en expertgrupp som ska ta fram förslag på hur ett framtida professionsprogram ska se ut.

Gustav Fridolin menar att ett kommande professionsprogram även kommer att lösa problemet med att lärare tvingas kompetensutveckla sig på fritiden. Och att regeringen genomför åtgärder för att minska bristen på olika lärarkategorier.

– Det stämmer att många lärares rätt till kompetensutveckling i dag inte blir verklighet. Det är just därför vi ska ha ett svenskt professionsprogram. Vi har dessutom redan förbättrat möjligheten att bli speciallärare eller lärare i svenska som andraspråk.

Kommer de kompletterande utbildningarna som VAL och KPU att permanentas?

– Vi tittar på det inom ramen för professionsprogrammet. Vi ska inte ha tillfälliga satsningar som kommer och går.

Vad gör ni åt lärarnas administrativa börda?

– Vi ska gå vidare med digitaliseringen, vilket kommer att minska tiden för hantering av administrativt arbete och göra så att lärarna kan fokusera på kunskapsuppdraget. Att de nationella proven ska rättas digitalt är en annan åtgärd, säger Gustav Fridolin.

Lärarnas Riksförbund är i stort sett nöjda med budgeten. I synnerhet när det gäller satsningen på likvärdighet.

– Regeringens tillskott är ett viktigt steg för att förbättra skolresultaten. Nu utgår jag från att ingen sätter käppar i hjulet för den satsning på större likvärdighet som skolan så väl behöver, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i ett uttalande.

ur Lärarförbundets Magasin