Läs senare

Lärarförbundet: Reepalus förslag riskerar att begränsa debatten

Stopp för övervinster är bra, men Ilmar Reepalus förslag riskerar att begränsa debatten, anser Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
– Vi efterlyser ett helt nytt ersättningssystem, säger hon.

08 nov 2016

Vinstuttag får aldrig gå före utbildningens kvalitet och arbetsmiljön i skolan, framhåller Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet. Men att begränsa friskoleföretagens vinster på det sätt utredaren Ilmar Reepalu föreslår löser inte skolans grundläggande problem och utmaningar, menar hon.

– Det skulle förvisso hindra pengar från att rinna ut ur systemet, men det ger inga garantier om att de skulle leda till högre lärarlöner, bättre kompetensutveckling eller minskad arbetsbelastning.
 

Istället behövs ett helt nytt ersättningssystem, understryker Johanna Jaara Åstrand. Som skolpengen fungerar i dag möjliggör den i sig att en del skolor kan plocka ut stora vinster, medan andra inte får resurserna att räcka till.

– Kan vi få politisk enighet kring ett finansieringssystem som bättre motsvarar de faktiska kostnaderna skulle det minska möjligheterna att göra stora vinster, men framför allt åstadkomma den kvalitetsförstärkning som ju alla partier, oavsett vilken inställning de har till vinst, säger sig vilja ha.
 

Både Ilmar Reepalu och civilminister Ardalan Shekarabi säger att de vill använda övervinsterna till att bland annat anställa fler lärare och höja deras löner. Är det inte trovärdigt?

– Jo, men anledningen till varför de miljonerna kan plockas ut som vinst är ju det individbaserade skolpengssystemet. Resurserna behöver riktas dit de bäst behövs och då måste professionens bedömningar väga tyngre. 
 

Sätter utredningsförslaget käppar i hjulet för en bredare diskussion?

– Medan man nu fokuserar på vinsten och gör den till en stor stridsfråga hamnar elever och lärare i kläm. Att det läcker pengar som plockas ut i vinst är en helt ohållbar situation – och det är vi emot – men vi menar att det inte räcker att konstatera det. Vill vi på allvar få till en kvalitetsförstärkning i skolan måste vi titta bredare. 
 

Får du gehör för den hållningen från politikerna?

– Hittills har det varit ganska tyst från partierna, men en anledning kan vara att Skolkommissionen tittar på frågan och kommer med sitt slutbetänkande i vår. Det är ju också en politiskt laddad diskussion där partierna har väldigt olika ingångsvärden, säger Johanna Jaara Åstrand. 

ur Lärarförbundets Magasin