Läs senare

Lärarförbundet sågar LR:s löneutspel

05 okt 2012

Lärarnas Riksförbund (LR) kräver lönelyft på sammanlagt närmare 10 procent de kommande tre åren, annars kommer avtalet att sägas upp. Lärarförbundet anser att LR:s krav är alltför blygsamma.

LR:s ordförande Metta Fjelkner skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ”om kommunerna är beredda att satsa även 2014 kan vi på ett och halvt år ha närmat oss närmare en 10-procentig löneökning för lärarna”. Om kommunerna inte satsar kommer LR inte att tveka att säga upp avtalet, skriver Metta Fjelkner.

Artikeln utgår från att lärarna får löneförhöjningar på cirka 6,6 procent för 2012 och 2013. Det innebär att det behövs åtminstone något över 3 procent för det sifferlösa avtalsåret 2014 för att LR:s minimikrav ska vara uppnått.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén ställer sig inte bakom artikelns innehåll.

– Jag är mycket bekymrad över att det i artikeln ser ut som att Lärarnas Riksförbund har lägre löneanspråk än till och med Sveriges Kommuner och Landstings ambitioner. Lärarförbundets uppfattning är att lärarna ska ha mer än andra under 2013 och 2014, säger Eva-Lis Sirén.

Det nya läraravtalet ger höjda löner med lägst 4,2 procent i genomsnitt under 2012 och minst lika mycket som andra under 2013. Åren 2014 och 2015 är helt sifferlösa och det finns en möjlighet att säga upp avtalet inför sista året.

ur Lärarförbundets Magasin