Läs senare

Lärarförbundet sågar M-förslag om diagnostiska prov

SkolpolitikModeratledaren Anna Kinberg Batra vill att alla elever ska inleda varje skolår med att göra diagnostiska prov. Men Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand sågar förslaget.
– Det här är ytterligare ett bevis på politikers klåfingrighet, säger hon.

12 dec 2016
Anna Kinberg Batra, Moderaternas partiledare.
Anna Kinberg Batra, Moderaternas partiledare.

Syftet med diagnostiska prov, i åtminstone matematik och svenska, är att tidigt upptäcka kunskapsluckor, förklarar Moderatledaren på debattsidan i Dagens Industri. ”Proven ska inte ligga till grund för betygssättning utan ge bättre möjlighet för elever, föräldrar och lärare att följa kunskapsutvecklingen och ge rätt stöd i tid.”, skriver hon.

Men förslaget väcker Johanna Jaara Åstrands irritation:
– Som om lärarna inte redan skulle veta hur deras elever ligger till, eller vet hur de ska ta reda på det, säger hon.
Det lärarna efterlyser är satsningar på särskilt stöd, höjda lärarlöner och mer tid att planera och följa upp undervisningen, enligt Jaara.

Johanna Jaara Åstrand.
Johanna Jaara Åstrand.

– Fler obligatoriska prov är det bara två procent som anger som betydelsefullt för elevernas kunskapsutveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.
Hon är kritisk till Kinberg Batras och andra politikers benägenhet att detaljstyra skolan.
– Vill Anna Kinberg Batra genomföra diagnostiska prov kan hon ju bli lärare. Men det är inte genom mer mätande vi får en bättre skola, säger hon.

Några av Moderaternas skolförslag

 • Ge staten ett större ansvar för skolor som dras med fallande kunskapsresultat år efter år.
  Att Skolverket med skräddarsydda åtgärdsprogram, så kallade kunskapskontrakt, ska hjälpa skolor med stora utmaningar.
 • Att staten ytterst ska kunna ta över skolor som inte fungerar och stänga skolor som inte förbättras.
 • Modernisera lärarutbildningen och ge alla lärare kompetens i specialpedagogik och svenska som andraspråk.
 • Satsa på fler karriärtjänster för lärare, speciellt i utanförskapsområden.
 • Ge nyanlända elever intensivundervisning i svenska redan under tiden på asylboende.
 • Införa en extra timme matematik i veckan på högstadiet.
 • Genomföra ett kompetenslyft för att förebygga hot, våld och kränkande behandling i skolan.
  Källa: Moderaterna

Riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönvall, M:s utbildningspolitiska talesperson, säger att de diagnostiska proven ska hanteras av Skolverket:
– Proven ska vara digitala och rättas externt. Det blir därför ingen ökad administration för lärarna.
Waltersson Grönvall anser också att den ökade läraromsättningen talar för diagnostiska prov:
– Nu när rörligheten bland lärarna ökar, då ökar också risken för att barn faller mellan stolarna. Med ett prov inför varje årskurs säkras elevernas rätt till stöd, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin