Läs senare

Lärarförbundet säger inte upp sista året i löneavtalet

Lärarfacken väljer att inte säga upp det sista året i det fyraåriga löneavtalet.
– Kommunerna har visat att de är beredda att satsa på lärarna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

11 dec 2014

Det sista året i läraravtalet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är uppsägningsbart. Anledningen är att de två sista åren i avtalet är sifferlösa och att lärarfacken har dåliga erfarenheter av tidigare avtal med sifferlösa år. Uppsägningsklausulen kan ses som en slags en säkerhetsventil. Den var avgörande för att lärarfacken skulle säga ja till det fyråriga avtalet 2012.

På onsdagen beslutade både Lärarförbundets representantskap och Lärarnas Riksförbunds förbundsråd – de högsta beslutande organen i avtalsfrågor i respektive förbund – att inte utnyttja uppsägningsklausulen.

– Vi har utvärderat och analyserat lönesiffrorna på korsan och tvärsan och vi kan konstatera att kommunerna under de här tre första åren har gett mer till lärarna än till andra grupper på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna har tagit sitt ansvar och inser att de måste börja betala lärarna högre löner, säger Johanna Jaara Åstrand.

2014 – det första sifferlösa året i avtalet – ökar lärarnas löner med mellan 4 och 4,5 procent (inklusive de statliga pengarna för karriärtjänsterna), enligt Lärarförbundet. Det kan jämföras med att lönerna på övriga arbetsmarknaden i år ökar med knappt 3 procent, enligt Medlingsinstitutet. Även 2012 och 2013 – de två första åren i avtalet – fick lärarna mer än andra.

Var det några ombud som tyckte att det sista året i avtalet borde sägas upp?
– Vi hade en bra diskussion där vi vägde för- och nackdelar mot varandra. Men diskussionen kokade ner i att fördelarna överväger, när vi nu har både allmänhetens och arbetsgivarnas stöd. Därför fick vi ett helt enigt beslut från representantskapet, liksom tidigare i förbundsstyrelsen.

Har alla kommuner gett mer till lärarna än till andra grupper?
– Ja, alla kommuner har satsat och gett mer än arbetsmarknadens snitt under de här tre åren, men olika mycket. En del har fortfarande inte vaknat till riktigt än och har till exempel inte lagt fram någon rekryteringsplan.

Vad tänker ni göra åt de kommunerna?
– Vi har en överenskommelse med SKL om att tillsammans föra en dialog med de kommuner som inte lever upp till avtalet. När det behövs gör vi det.

Hur känns det att lärarfacken nu har fattat det här beslutet?
– Jag tycker att det är ett klokt och bra beslut, som positivt påverkar vår relation till SKL. I det här politiska läget med en regeringskris är det viktigare än någonsin att visa att vi är en stabiliserande part. Och jag är övertygad om att vi kommer att se fortsatta lönesatsningar på lärarna även under 2015, säger Johanna Jaara Åstrand.

Möjligt att säga upp

  • Läraravtalet gäller 2012–2016.
  • Det sista året i det fyraåriga läraravtalet är möjligt att säga upp.
  • Avtalet ska sägas upp senast den första januari 2015.
  • Vid en uppsägning slutar avtalet att gälla den sista mars 2015.

Läs även
Jaara Åstrand: Allt talar för att läraravtalet inte sägs upp

ur Lärarförbundets Magasin