Läs senare

Lärarförbundet säger nej – och rustar för strejk

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund avvisar arbetsgivarnas förslag till nytt löneavtal.

Nu rustar Lärarförbundet för en lärarstrejk.

14 jun 2012

– Jag kan i detta läge inte utesluta en konflikt för lärarna i höst, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Både representantskapet i Lärarförbundet och förbundsrådet i Lärarnas Riksförbund beslutade på torsdagen att säga nej till budet från Sveriges Kommuner och Landsting.

– Innehållet är för litet och för tunt, säger Eva-Lis Sirén.

SKL lämnade över sitt bud till de fackliga organisationerna klockan tolv på torsdagen.

Budet innebar vissa förändringar jämfört med det förslag som facken först nobbat, enligt TT. Men förbättringarna räckte inte.

– I ett läge när stödet för lärarna är större än någonsin slår SKL dövörat till. Budet innebär inte den uppvärdering som bidrar till att fler vill bli lärare, säger Eva-Lis Sirén.

Hon vill inte kommentera vilka pengar som SKL har erbjudit, men bekräftar att ett flerårigt avtal har diskuterats.

– Vi har mycket allvarligt varit beredda att pröva ett långt avtal om det ger mer till lärarna.

Men SKL:s förslag har inte varit acceptabelt.

– Jag är bekymrad att SKL inte förstår den bristande tillit lärarna har till kommunerna.

Nu kommer förhandlingarna att övergå i medling.

Medlingsprocessen kan pågå i flera månader.

Därefter väntar eventuellt en konflikt framåt hösten.

Enligt Lärarnas Riksförbund innebar budet ett femårigt avtal utan garanterade nivåer för lärarnas löneökningar under de tre sista åren och utan någon uppsägningsmöjlighet. Det första året skulle lärarna få fyra procent, att jämföra med de 2,6 procent som övriga arbetsmarknaden har fått i årets avtalsrörelse. Det andra året skulle lärarna få det så kallade märket – det som industrins parter enas om – plus 0,2 procent. Extrapåslagen motsvarar en miljard kronor.

Enligt LR skulle påslaget utslaget under fem år för en lärare med en lön på 27 500 kronor innebära en löneökning med 78 kronor i månaden.

– Detta är ett absurt lågt påslag som vi upplever som ett hån. Ska det ses som en uppvärdering av lärarna? frågar sig Lärarnas Riksförbund på sin hemsida.

Ordföranden i SKL:s förhandlingsdelegation Ingela Gardner Sundström (M) påpekar att budet är det mest generösa på hela arbetsmarknaden i årets avtalsrörelse.

– Detta avtal hade väsentligt kunnat bidra till att de bästa lärarna inom fem år hade haft 10 000 kronor mer i månaden, det vill säga det som lärarfacken själva efterlyst. Nu har man dessvärre försuttit den chansen, säger hon i ett pressmeddelande.

I och med att lärarfacken har sagt nej till budet om ett flerårigt avtal erbjuder SKL nu ett ettårigt avtal på 2,6 procent, det vill säga samma avtal som den övriga arbetsmarknaden har fått.

ur Lärarförbundets Magasin