Läs senare

Lärarförbundet saknar alkoholpolicy för förtroendevalda

Lärarförbundet har en alkoholpolicy för sina anställda. Men inte för de förtroendevalda.

02 feb 2016

– Det finns en praxis i förbundet att vi ska vara väldigt restriktiva med alkohol. Och jag har inte fått några signaler om att vi skulle ha några problem med detta bland förtroendevalda, kommenterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Förbundet har en representationspolicy för sina anställda, där synen på alkoholförtäring markeras. I policyn står det:

”Lärarförbundet är restriktiva med att bjuda på alkohol. I samband med regionala och centrala kurser och konferenser förekommer detta normalt inte. Presidiet, ledningsgruppen och chefen för internationella enheten kan fatta beslut om att vid särskilda tillfällen bjuda på alkohol.”

Det står också att alkohol kan få förekomma på personalfester eller speciella arrangemang.

Däremot står det inget i policyn om hur mycket alkohol som får förtäras.

– Det har inte upplevts att det funnits ett behov att reglera antalet centiliter, då praxis har varit max 1-2 glas vin/per person vid de få tillfällen som alkohol erbjuds, svarar kanslichef Sixten Frixon.

Riktlinjer för hur förtroendevalda ska agera i olika sammanhang finns i skriften ”Etiska riktlinjer för medlemmar med förtroendeuppdrag.” Den handlar bland annat om jäv och andra etiska dilemman. Det står dock inget i den om hur förtroendevalda ska förhålla sig till alkoholförtäring.

– Men vi har kongressbeslut på att medlemmarnas pengar inte ska användas till alkohol, utan att det ska vara restriktivt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Är det inte en brist att Lärarförbundet inte har en uttalad alkoholpolicy för förtroendevalda, precis som ni har för anställda?

– Om det inte skulle fungera i praktiken är det absolut en brist. Men några sådana signaler har jag inte fått.

Förbundsstyrelsen kommer vid sitt möte 3-4 februari se över förbundets samtliga policydokument, bland annat representationspolicyn.

– Som medlemsorganisation måste vi se över vilka policydokument vi har och att de fungerar i praktiken.

Att genomgången sker just nu är en direkt konsekvens av avslöjandena om fackförbundet Kommunal. Där fick kassören avgå och ordföranden har aviserat sin avgång efter uppgifter i media om bland annat vidlyftig alkoholrepresentation bland de förtroendevalda.

Lärarförbundets externa alkoholrepresentation uppgick till cirka 20 000 kronor förra året och den interna alkoholrepresentationen till ungefär 10 000 kronor, enligt förbundskansliet.

ur Lärarförbundets Magasin