Läs senare

Lärarförbundet satsar på högskolans lärare

Lärarförbundet startar en nationell avdelning för de 1.400 medlemmarna på universiteten och högskolorna.
– Avsikten är att Lärarförbundet ska kunna jobba tydligare med frågorna om högskola och universitet, säger Mikael Forsberg.

16 mar 2016
Lärarförbundet satsar på högskolans lärare
Mikael Forsberg, nyvald ordförande för Lärarförbundets medlemmar på universitet och högskolor. Foto: Sten Arndt

Mikael Forsberg, lärare på lärarutbildningen i Gävle, valdes till ordförande i Lärarförbundets nya nationella avdelning för medlemmar på universitet och högskolor vid det första årsmötet den 1 mars i år. 
 

Bakgrunden till den nya avdelningen är att det har funnits ett missnöje hos medlemmarna på högskolorna och universiteten över att de har kommit i skymundan i Lärarförbundet, eftersom lokalavdelningarna ofta har fokuserat på de många fler kommunalt anställda lärarna.
 

– Det har inte funnits en drivande kärna i förbundet för att jobba för högskolorna och universiteten. Och vi vet att vi har haft medlemmar som har gått över till SULF (Sveriges Universitetslärarförbund).
 

Kommer ni aktivt värva medlemmar från Sulf nu?

Om Lärarförbundet blir mer aktivt på högskolorna och universiteten och visar att vi har bra ombud på arbetsplatserna kommer vi att bli mer attraktiva. SULF får helt enkelt lite mer konkurrens.
 

Mikael Forsberg ser lönerna och arbetsbelastningen som två av de viktigaste frågorna att prioritera för den nya avdelningen.

Som det ser ut nu, med till exempel regeringens satsningar på karriärtjänster och lärarlönelyft för lärare i grund- och gymnasieskolan, finns det en risk att vi inte kan locka de bästa lärarna till lärarutbildningen och att vi får en flykt av lärare från högskolor och universitet.
 

Den nya avdelningen blir ingen riksavdelning, som Lärarförbundet exempelvis har för friskolekoncernen Academedia, utan en samrådsavdelning. Skillnaden är att samrådsavdelningen inte har egen förhandlingsrätt, vilket beror på att det finns ett 30-tal olika arbetsgivare på högskolorna och universiteteten.

Fritidspedagog med fackliga gener

  • Den nya avdelningens första ordförande Mikael Forsberg är utbildad fritidspedagog.
  • Till vardags arbetar han på lärarutbildningen vid Gävle högskola som lärare i fritidspedagogik och specialpedagogik.
  • Sedan kongressen 2014 är han ledamot i förbundsstyrelsen.
  • Mikael Forsberg har en lång lokal facklig karriär och såväl far som farfar och farbror har arbetat fackligt.

ur Lärarförbundets Magasin