Läs senare

Lärarförbundet: Stoppa alla partibesök i skolan

Lärare och rektorer ska inte behöva släppa in rasister och nazister i skolorna. Det menar Eva-Lis Sirén som rekommenderar att rektorerna säger nej till alla partibesök i väntan på en lagändring.

27 maj 2014

Lagen behöver ändras så att skolor kan stänga dörren för politiska partier som inte ställer upp på skolans värdegrund. Det skriver Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén på Dagens nyheters debattsida på tisdagen. I väntan på en lagändring rekommenderar hon förbundets medlemmar att neka alla partier tillträde om det finns en risk för att extrema partier kommer på besök.

Eva-Lis Sirén.

– Vi vill inte ha situationer där judiska barn tvingas konfronteras med nazister i skolan eller där muslimska barn måste försvara sin rätt att finnas till, säger Eva-Lis Sirén.

Bakgrunden är Skolverkets besked om att grundlagen inte tillåter att skolor stänger ute vissa partier på grund av deras ideologi. Enligt myndigheten står valet mellan att säga nej till samtliga partier eller att släppa in alla som vill.

Är det inte bättre att släppa in rasister och antidemokrater så att deras argument kan bemötas?
– Jo, men det är en uppgift för vuxna och inte för barn i skolan, anser Eva-Lis Sirén.

Går det inte att arrangera partibesöken så att det finns vuxna på plats som kan ingripa?
– När partierna kommer till skolan så är det för att diskutera med eleverna. Risken är överhängande att kränkningen är ett fullbordat faktum innan läraren hinner ingripa. Lärarens uppdrag är också att förebygga kränkningar, inte bara att förhindra.

Vilka partier är det du syftar på när du talar om odemokratiska och rasistiska partier?
– Vi har inga listor över de partier detta gäller utan det här är en bedömning som varje rektor måste kunna göra.

Hur ska rektorerna göra den bedömningen?
– Man får fråga partierna om de ställer upp på den värdegrund som skolan har att verka efter.

Kan rektorn förlita sig på partiets egen bedömning i den frågan?
– Rektorerna har ju till uppgift att bevaka om läroplanen följs och klarar det i de flesta fall. Det tror jag att de gör även i den här frågan.

Men hur ska det gå till?
– Sundsgårdens folkhögskola begärde till exempel att Sverigedemokraterna skulle garantera att de inte skulle kränka elever utifrån religion, kön och ursprung. Det ville partiet inte underteckna. Det tycker jag talar för sig själv och det är den typen av prövning det måste bli.

Du förespråkar en lagändring som ger rektorer rätt att säga nej till partier som inte delar värdegrunden i läroplanen. Varför?
– Vi har oförenliga regelverk i dag och lärare och skolledare hamnar i helt omöjliga situationer. Å ena sidan kan man tvingas släppa in rasistiska partier, å andra sidan ska man verka för människors lika värde.

Feministiskt initiativ ställer inte upp på läroplanens skrivning om en värdegrund byggd på kristen tradition. Ska de också portas?
– Värdegrunden är beslutad i god demokratisk ordning. Det är riksdagens uppdrag till lärarkåren. Man måste fråga alla partier om de ställer upp på den.

Stryper man då inte den politiska debatten i skolan om skolans värdegrund?
– Hela diskussionen handlar om att det är motstridiga regelverk. Alla partier måste släppas in, samtidigt som läroplan och lärarnas yrkesetik kräver allas lika värde och mänskliga rättigheter.

Lärarförbundets rekommendation

  1. Om det finns risk att partier som inte delar skolans värdegrund knackar på dörren bör rektor neka alla partier tillträde till skolan, till dess att regelverket ändras.
  2. Om partier som inte delar skolans värdegrund tillåts verka i skolan ska det vara frivilligt för lärare och elever att möta dem.
  3. Eleverna måste få utbildning och insikt i partiernas verksamhet på andra sätt. Politikens villkor och vägval måste få stor plats i utbildningen. Det gäller inte minst för demokratins återväxt.
  4. Lärarfacken kan spela en viktig roll i att arrangera och bjuda in skolor till politiska debatter. Vi har inte samma krav på oss som skolan utan avgör själva vilka som ska medverka.

Lärarförbundet utvecklar sina argument på sin hemsida. Klicka här för att komma dit.

ur Lärarförbundets Magasin