Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Motion: Lärarförbundet Student vill ha betald ordförande

Kongress 2018I en motion till kongressen föreslår Lärarförbundet Student att organisationens ordförande blir heltidsarvoderad under förtroendeuppdraget.

av Niklas Arevik
18 okt 2018
18 okt 2018
Matilda Gustafsson, ordförande i Lärarförbundet Student.

Förbundets studentorganisation har över 30 000 medlemmar. I dag finns ett arvodestak på 10 000 kronor i månaden, att dela på för de fem ledamöterna.

Styrelsen skriver i motionen att ordföranden i nuläget har en svår arbetssituation, med balansgång mellan heltidsstudier, att vara förbundsstyrelseledamot och ledare för en nationell organisation.

I motionen betonas att detta tidigare har lett till såväl ekonomiska svårigheter som psykisk ohälsa hos de förtroendevalda.

– Att vara ordförande i Lärarförbundet Student är ett stort åtagande som är svårt att kombinera med studier. Eftersom det är omöjligt att vara tjänstledig för studier måste tiden man är borta tas igen. Det gör att tiden helt enkelt inte räcker till för att vara en stark och trovärdig röst i debatten om lärarutbildning, säger ordförande Matilda Gustafsson.

Förlorar man inte förankringen i studentfrågorna om man som ordförande inte samtidigt studerar?

— Man måste alltid eftersträva en fot i verksamheten, men detta uppdrag har man i max två år. Det är ingen risk att förlora förankringen på den tiden, säger Matilda Gustafsson.

I en annan motion föreslår studenterna att organisationen får röstberättigade ombud vid förbundsrådet, som är förbundsstyrelsens rådgivande organ i principiellt viktiga frågor.

— Enligt stadgarna representeras vi av fyra ledamöter med rösträtt vid kongressen. Därför är det bara ologiskt att vi inte har rösträtt i förbundsrådet, säger Matilda Gustafsson.

I dag har Lärarförbundet Student ombud med yttranderätt men utan rösträtt vid förbundsrådet

ur Lärarförbundets Magasin