Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Lärarförbundet: Ta inte jobb på Minerva

ArbetsrättÖver 25 lärare har lämnat Minervaskolan de senaste åren och Lärarförbundet avråder lärare från att ta anställning där.

av Kristian Lönner
28 feb 2019
28 feb 2019

Tystnadskultur, toppstyrning och repressalier återkommer i lärarnas berättelser från Minervaskolan. Samtidigt uttrycker många sorg och vittnar om att skolan tidigare var en bra arbetsplats.

– Det har varit frihet under ansvar, bra kolleger, små klasser och bra grundvärderingar, berättar Linda Söderström.

Men konflikten inom aktiebolagen Minervaskolan och Synergi har påverkat arbetssituationen. Över tjugo lärare har slutat på mindre än två år. Detta på en skola som tidigare haft en mycket låg personal­omsättning.

Kia Irgens lämnade skolan i julas efter 18 år. Det började med att hon inför sommarlovet skrev ett mejl till alla på skolan där hon kritiserade ledningen för hur de behandlat en kollega. Mejlet gav henne själv problem.

– Mitt under sommarlovet fick jag ett sms från Hans Jansson som undrade om min uppsägning hade kommit bort på posten. Det kom som en blixt från klar himmel för jag hade inte pratat om att säga upp mig, berättar hon.

Dagen innan terminsstart uppmanade ledningen Kia Irgens att säga upp sig.

– Jag vägrade. Det fanns ingen grund för det. Hans Jansson hotade med att dra mig inför rätta för illojalitet.

När sedan nästa lön kom var den lägre än vanligt.

– Jag hade en förstelärartjänst och nu hade de plockat bort det lönepåslaget. Rektorn gav mig ingen motivering alls utan sa att skolan hade rätt att omfördela förstelärarskapet. Det var en ren repressalie.

Skolan saknar kollektivavtal och Lärarförbundet har därför ingen rätt till facklig samverkan och inflytande. Förbundet kan bara vara stöd när medlemmar blir inkallade på möten med skolledningen.

– När jag bett om samtal och förtydliganden från Minerva­skolan får jag aldrig ens ett svar. Det är extremt anmärkningsvärt, säger Hans-Erik Carlborg, ombud för Lärarförbundet i Umeå.

Sommaren 2018 gick Lärarförbundet i Umeå ut och deklarerade att man inte kan rekommendera lärare att ta anställning på Minervaskolan under rådande omständigheter.

– Sedan dess har det blivit ännu värre. Lärarna har beskrivit hur en sektliknande stämning över tid utvecklades på skolan. Men i dag är nästan inga kritiska lärare kvar, säger Hans-Erik Carlborg.

ur Lärarförbundets Magasin