Läs senare

Lärarförbundet väcker känslor

av Örjan Björklund
04 sep 2018
04 sep 2018
Örjan Björklund
Chefredaktör

Årets valrörelse har varit olustigare än någon annan jag varit med om. Botar sprider falska nyheter och propaganda. En partiledare från ett av de största partierna attackerar public service. En riksdagspolitiker poserar med vapen när han kritiserar en tidning.

Demokratin är hotad, men på söndag har vi möjlighet att rösta för att se till att den stärks.

En viktig uppgift för denna tidning är att synliggöra Lärarförbundets verksamhet och ge medlemmar förutsättningar att delta i förbundets demokratiska beslutsprocess. Det gör vi genom att bevaka förbundets påverkansarbete och verksamhet både centralt och lokalt. Det är extra viktigt så här inför förbundets kongress, som ju avgör vilka frågor som ska drivas den närmaste mandatperioden.

I detta nummer skriver vi om förbundets lobby­arbete. Ett fack som Lärarförbundet har förstås ett stort inflytande. Det får man inte minst genom att skapa relationer med dem som stiftar lagar och regler för skolans värld.

Om man låter politikerna prata anonymt blir det lättare.

Men hur man lyckas i detta arbete kan vara svårt att ta reda på. Det ligger i sakens natur att den som försöker påverka makthavare inte gärna avslöjar vilka ingångar man har och hur man lyckas utnyttja dem. De man bedriver lobbying mot är heller inte så pigga på att offentligt berätta vad de tagit intryck av eller vad de egentligen tycker — i det här fallet om Lärarförbundets arbete. Men om man låter dem prata anonymt blir det lättare. Så det är vad Lärarnas tidning har låtit den prisbelönte reportern Torbjörn Nilsson göra i en längre artikel på sid 18–20.

När man låter människor komma till tals anonymt finns dock en publicistisk svårighet att förhålla sig till: hur vet man att de talar sanning när de vet att de inte kan ställas till svars för sina uttalanden? Jo, om en rad uppgiftslämnare och människor från olika sidor oberoende av varandra bekräftar bilder och förhållanden kan man sluta sig till vad det finns och inte finns en relevans i.

Artikeln bygger på intervjuer med ett 20-tal tunga beslutsfattare inom skolvärlden. Bilden som framträder är att Lärarförbundet varit framgångsrikt under mandatperioden. Men det finns förstås också kritik. Lärarförbundet väcker känslor. Jag hoppas att ni ska tycka att det är intressant läsning.

ur Lärarförbundets Magasin