Läs senare

Lärarförbundet: Vänta med att göra upp om din lön

Avtal 2018Fortfarande är inget kommunalt avtal klart. Lärarförbundet uppmanar sina lokalavdelningar att inte slutföra de lokala översynerna och medlemmarna att inte göra upp om den nya lönen förrän avtalet är klart.

av Stefan Helte
12 apr 2018
12 apr 2018

Avtalet för ungefär 200.000 lärare, studie- och yrkesvägledare och andra medlemsgrupper i landets 290 kommuner löpte ut den sista mars. Det gamla avtalet är förlängt, medan förhandlingarna fortsätter mellan Sveriges Kommuner och Landsting på ena sidan och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund på den andra.

Lärarförbundet går nu ut och klargör för avdelningarna att de inte ska slutföra någon lokal löneöversyn förrän det centrala avtalet är klart.

Mathias Åström, Lärarförbundet.

– Den lokala översynen är avhängig det centrala avtalet. Man bör kunna ta höjd för det som finns med i det nya avtalet. Det är en säkerhetsåtgärd, så att de lokala parterna inte behöver backa och göra om saker, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Finns det kommuner som vill slutföra de lokala översynerna redan nu?

– Ja, det finns alltid arbetsgivare som vill göra klart med sina löner. Där måste våra avdelningar vara tydliga med att det arbetet inte kan avslutas förrän det centrala avtalet är på plats.

Avdelningarna ska inte skriva under några sådana översynsprotokoll?

– Nej.

Många väntar sig att det centrala avtalet blir sifferlöst. Vad spelar det då för roll om man slutför den lokala översynen innan det centrala avtalet är klart?

– När vi diskuterar lön är det också viktigt vilka tankar centrala parter har om lönestruktur. Det kan till exempel handla om hur vi ser på erfarna lärare och vad det finns för medskick i den frågan som man lokalt behöver ta hänsyn till.

Hur ska jag som medlem göra om jag har blivit kallad till lönesamtal?

– Man kan gå på ett lönesamtal och diskutera lön allmänt med sin chef. Men den övergripande förutsättningen för det samtalet har vi ännu inte kunskap om. Kom därför ihåg att inte göra upp om din lön, eftersom avtalet inte är färdigt.

Mathias Åström är fortsatt hemlighetsfull om hur långt gångna de centrala förhandlingarna är.

– Alla frågor är uppe och ingenting är klart förrän allt är klart, säger han.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin