Läs senare

Lärarförbundet: Viktigt med bred uppgörelse om gymnasiet

Lärarförbundet ställer sig positivt till gymnasieutredningens förslag, men betonar vikten av en blocköverskridande överenskommelse.
– Är det något som drabbar lärarna är det en ryckig skolpolitik, säger ordförande Johanna Jaara Åstrand.

07 nov 2016

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är positiv till utredningens förslag, men betonar att det är mycket viktigt för lärarkåren att det finns en blocköverskridande överenskommelse som borgar för långsiktighet innan förändringarna klubbas. 

– Är det något som drabbar lärarna är det en ryckig skolpolitik, säger hon. 
 

Ämnesbetyg skulle gynna både elever och lärare.

– Det stämmer bättre överens med den formativa bedömningen och den utveckling över tid som läraren ansvarar för hos varje elev. Det kräver dock en större omställning av dagens gymnasieskola.
 

Den formativa bedömningen görs med en annan systematik med ämnesbetyg än med kursbetyg, vilket betyder minskad arbetsbelastning för lärare. 
 

Utredningens förslag om ökat individuellt stöd kan få stor betydelse för huvudmännens ansvar att se till att det finns en elevhälsa, speciallärare och specialpedagoger som kan stötta eleven, tror Jaara Åstrand. 

–  Ökad lyhördhet för individanpassad undervisning gör att det blir ett starkare mandat hos professionen att signalera när inte rätt förutsättningar finns på plats. 
 

Lärarförbundet vill dock varna för möjligheten för yrkeselever att välja bort högskolebehörigheten. 

– Den möjligheten får inte vara lättvindig. Det måste finnas ett påtalat ansvar hos studie- och yrkesvägledare att visa på konsekvenser så att valet blir medvetet, säger Johanna Jaara Åstrand. 
 

Lärarförbundet anser också att om en elev en gång valt bort att läsa in högskolebehörighet, ska hen få ångra sig och välja det igen.

ur Lärarförbundets Magasin