Ingår i temat
Nyanländ
Läs senare

Lärarförbundet vill att alla tar emot

13 maj 2016

Varje kommun bör ha en central enhet som kraftsamlar arbetet med att ta emot nyanlända barn och ungdomar i skolan, förskolan och fritidshemmet.

Det föreslår Lärarförbundet i sitt integrationspolitiska program, som förbundsstyrelsen klubbat under våren.

En av huvudpunkterna i programmet är att fler måste dela på ansvaret att ta emot nyanlända.

Lärarförbundet vill helst att alla skolor och förskolor ska göra det.

Men de som tar detta ansvar bör också belönas med extra resurser.

En annan viktig punkt i programmet är att varje kommun bör ha en central samordningsfunktion. Den ska ha ett övergripande ansvar för organiseringen och hanteringen av nyanlända.

Funktionen ska till exempel kunna tillhandahålla kompetenser som studiehandlare på modersmål, modersmåls­lärare och lärare i svenska som andraspråk. Det kan även handla om att erbjuda fjärrundervisning, ­förstelärare i språkutvecklande arbetssätt eller psykologer för trauma­bearbetning till olika skolor och förskolor.

Lärarförbundet anser också att lärare behöver mer kompetensutveckling, inte minst i språkutvecklande arbetssätt, och att fler karriärtjänster bör placeras på skolor där de behövs bäst, det vill säga på skolor med många ny­invandrade elever och där föräldrarna i genomsnitt har låg utbildningsnivå.

Alla artiklar i temat Nyanländ (20)

ur Lärarförbundets Magasin