Läs senare

Lärarförbundet vill outsourca tidningarna

BesparingarLärarförbundet har inlett fackliga förhandlingar om att lägga ut tidningsverksamheten på en extern leverantör. Bakgrunden är att förbundet behöver spara pengar.

av Sara Djurberg
18 feb 2019
18 feb 2019

På kongressen i höstas fick förbundsledningen i uppdrag att få ekonomin i balans till 2020. Vikande medlemsantal och en förändrad medlemsavgift är några av anledningarna till att förbundet behöver minska sina kostnader.

På måndagen kom beskedet att det bland annat föreslås ske genom en förändring av tidningsverksamheten. Kansliledningen har börjat förhandla med de fackliga parterna om att lägga ut tidningsproduktionen på en extern aktör.

Kanslichefen Sixten Frixon säger i ett pressmeddelande:

– Vi har en skyldighet gentemot medlemmarna att leverera största möjliga medlemsnytta till lägsta möjliga kostnad. Lärarförbundets medlemmar har höga krav. De ska även i framtiden få tidningar av högsta kvalitet, men till en lägre kostnad än i dag.

Detta ska ske genom en så kallad verksamhetsövergång, vilket innebär att journalisterna som i dag är anställda på Lärarförbundet kommer att erbjudas följa med till den nya leverantören. Sixten Frixon avböjer, med hänvisning till de pågående förhandlingarna, att svara på frågor om vad outsourcingen på sikt kommer att innebära för tidningarna och deras självständiga ställning.

Lärarförbundet ger ut sju tidningar och har knappt 30 anställda journalister.

Journalister och övriga anställda på Lärarförbundet informerades om förhandlingarna på måndagsförmiddagen.

Niklas Arevik, journalistklubbens ordförande:

– Våra medlemmar är chockade och bedrövade. Det finns två delar i det här: dels är vi oroliga för om vi får ha kvar våra jobb, dels finns en oro för vad det här betyder för tidningarnas oberoende.

– Men vi konstaterade också att kanslichefen flera gånger betonade att kongressens beslut om att journalisterna ska vara fria att granska förbundet ligger fast. Det ser vi positivt på, även om det finns en osäkerhet kring om det uppdraget går att klara av lika bra när man är anställd av ett produktionsbolag.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin