Läs senare

Lärarförbundet vill se skärpt lagstiftning mot stökiga elever

stöketStökiga klassrum stressar lärare så att de blir sjuka – och lärare vågar inte ingripa mot stökiga elever av rädsla för att bli anmälda till BEO. Nu kräver Johanna Jaara Åstrand att regeringen skärper skollagen.

av Emma Olsson
21 sep 2019
21 sep 2019
Lärarförbundet vill se skärpt lagstiftning mot stökiga elever
Lärarförbundet och Johanna Jaara Åstrand ställer nu skarpa krav på regeringen att skärpa skollagen för att komma till bukt med problemen med studiero i skolan.

Otydliga lagar gör lärare osäkra och ger stökiga elever för mycket utrymme. Kombinerat med den ökade anmälningstrenden blir det svårt för lärare att leda i klassrummet, och skapa lugn och ro för alla elever.

– Idag är många lärare osäkra på vad de får göra i pressade situationer. Det handlar inte om att de inte är insatta, utan om att lagarna är otydliga. Lärare får utvisa en elev som stör och förstör, men vägrar eleven så finns det inte så många verktyg att tillgå. Och om eleven går ut, eller om jag som lärare lyfter ut eleven, så har jag fortsatt tillsynsansvar. Också för klassen inne i klassrummet, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Därför ställer Lärarförbundet nu skarpa krav på regeringen och utbildningsminister Anna Ekström (S):

·     Ändra skollagen så att det blir tydligt när och hur lärare har rätt respektive skyldighet att ingripa fysiskt. En elev som själv har orsakat en situation där en lärare måste gripa in för att utöva sitt tillsynsansvar, kan inte fullt ut vara skyddad av att uppleva sig kränkt – förutsatt att lärarens agerande var proportionerligt. Det är orimligt att Barn- och elevombudet ska kunna döma ut skadestånd i sådana fall. 
·     Lärares tillsynsplikt behöver definieras. Idag följer den indirekt av föräldrabalken och delvis av brottsbalken. Tillsynsplikten behöver en egen definition i skollagen.
·     Sätt in extra stöd i tid och förstärk elevhälsan. Det viktigaste arbetet är förebyggande.
·     Ge lärare planeringstid. Minska elevgrupperna.
·     Ändra anmälningssystemet till Skolinspektionen. En anmälan bör alltid hanteras av huvudmannen först och endast därefter kunna överklagas.

Kraven berör också Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Lärarförbundet menar att det är absurt att elever som själva orsakar stökiga situationer sedan kan få skadestånd från huvudmannen.

– Det blir otydligt för eleven var gränsen går. Det gynnar ingen, varken elever, lärare eller föräldrar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Men Johanna Jaara Åstrand gör det tydligt att hon även i fortsättningen vill se en kontrollinstans för lärare som går över gränsen.

– Givetvis ska det finnas ett system för att granska om lärare gör övertramp i sin profession, precis som inom andra professioner. Men idag har vi en totalt osund anmälningskultur, som gör att lärare tvekar eller undviker att ingripa för att slippa hamna i långdragna anmälningsprocesser istället för att göra det som krävs i situationen. Och det är förödande för alla, säger hon.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin