Läs senare

Lärarförbundets medlemmar kan få lägre fackavgift

Kongress 2018Förbundsstyrelsen i Lärarförbundet föreslår att medlemsavgifterna ändras. De flesta får lägre avgift om förslaget går igenom.

av Lisa Blohm
21 dec 2017
21 dec 2017
Johanna Jaara Åstrand.

I dag styr inkomsten vad yrkesverksamma betalar för medlemskap i Lärarförbundet. Avgiften varierar från 50 till 325 kronor i månaden och det finns 14 olika nivåer. Modellen har brister, anser förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

– Det har blivit administrativt onödigt krångligt, men dessutom genererat en rad frågor. Det bygger ju också på att man som medlem rapporterar in sin nya lön. Vi tror att det finns en del felaktigheter, säger hon.

Vid sitt möte den 12–13 december klubbade förbundsstyrelsen förslaget till nya avgifter. I stället för inkomst ska sysselsättningsgraden avgöra och det blir bara två avgiftsnivåer. Yrkesverksamma som jobbar minst 75 procent ska betala 290 kronor i månaden. Övriga yrkesverksamma, däribland arbetslösa och föräldralediga, ska betala 150 kronor.

– Med det förslag som vi lägger kommer en majoritet av de yrkesaktiva få en sänkt avgift, samtidigt som det är kostnadsneutralt för förbundet. Det är bara 4 procent som kommer att få en höjd avgift, säger Johanna Jaara Åstrand.

De som har en inkomst på under 13.000 kronor i månaden får med förslaget betala mer och alla som tjänar minst 27.000 mindre. Hur andra påverkas varierar. Studenter, pensionärer och doktorander berörs inte.

Förbundsstyrelsen ser också en annan vinst med ändrade avgifter. Det skulle göra att avgifterna för nästa alla lärare blir lägre i Lärarförbundet än i Lärarnas riksförbund, vilket kan underlätta rekrytering av medlemmar. För tjänstlediga utan inkomst skulle Lärarförbundets avgift dock vara högre.

En eventuell ändring av avgifterna dröjer, eftersom det är en fråga för kongressen hösten 2018. Förslaget ska på remiss i vår och kan ändras efter det.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin