Läs senare

Lärarförbundets tidningar borde inte outsourcas

DebattFör oss är det oerhört viktigt att Lärarförbundets tidningar har fria och obundna journalistiska mandat och fritt kan granska förbundets inre och yttre liv, skriver Malin Jönsson och Helena Lückner, styrelseledamöter, Lärarförbundet Göteborg.

13 mar 2019

Om debattörerna

Helena Lückner och Malin Jönsson, Göteborgs avdelningsstyrelse.

 

Det har varit rekryterande att Lärarförbundets tidningar, i många kvalitativa undersökningar, fått ett högt betyg och tidningarnas kvalitet och innehåll uppskattas väldigt mycket av våra medlemmar. Lärarförbundets tidningar har varit sann medlemsnytta.

Någon gång under slutet av 2017 tog Lärarförbundets förbundsstyrelse beslut om att Lärarförbundets tidningar inte längre ska granska förbundets verksamhet samt att planeringen av tidningarna ska ske i samarbete med förbundets kommunikationsavdelning.

I media ledde beslutet till mycket debatt och inför Lärarförbundets kongress lämnades motioner in med yrkanden kring att förbundsstyrelsen borde dra tillbaka sitt beslut. Vi önskade att man skulle göra om det redaktionella programmet och därmed också ge journalisterna fullt mandat att granska förbundets verksamhet och ha full journalistisk frihet.

Vi menade också att beslutet som förbundsstyrelsen tagit borde lämnats till förbundsrådet för diskussion och avgörande, då förbundsrådets funktion är att vara rådgörande i större principiella frågor.

Resultatet på kongressen blev en protokollsanteckning som lyder:

”Redaktionskommittén konstaterar att Förbundsstyrelsen var i sin fulla stadgeenliga rätt när de beslutade om nytt redaktionellt program. Beslutet gällande det redaktionella programmet har uppfattats som en inskränkning i det journalistiska uppdraget. Redaktionskommittén vill föra till Kongressens protokoll att journalisterna fortfarande är fria att granska förbundet om chefredaktören bedömer att det är nyhetsmässigt motiverat.”

Strax efter nyår inleddes MBL-förhandlingar för att skilja tidningarna från förbundet och lägga ut dem på en extern aktör. Anledningen sägs vara att vi måste spara pengar. Effektivisera. Samtidigt ska tidningarna hålla högsta kvalitet men till en lägre kostnad än idag. En omöjlighet som kommer få konsekvenser.

Ett medlemsförslag skickades in med yrkanden om att avbryta processen och ge förbundsrådet i uppgift att undersöka medlemmarnas önskan och ta fram ett beslutsförslag till förbundsstyrelsen. Medlemsförslaget vann inte gehör hos förbundsstyrelsen som inte ansåg att outsourcing av tidningarna är en fråga av större principiell betydelse.

Vad är då en fråga av större principiell betydelse? Det behöver vi reda ut. Nu.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin