Läs senare

Lärarjobb i Sverige lockar trots lägre lön

Jörgen Thyboe får inget arbete som lärare i Danmark. Han sökte sig därför till kursen för danska lärare i Kristianstad – trots att den svenska månadslönen ligger 2.000 kronor under den danska.

28 apr 2002

Jörgen Thyboe var färdig med sin cand. mag. (motsvarar fil mag.) i engelska och samhällskunskap för ett år sedan. Därefter sökte han till utbildningen för pedagogik, eftersom han ville bli lärare. Men i likhet med många andra danska akademiker kom han inte in. Myndigheterna har nämligen begränsat intagningen till dessa studier eftersom skolorna inte längre anställer så många gymnasielärare.
– Jag kan inte förstå att danska skolmyndigheter tänker så kortsiktigt och stryper utbildningen av lärare, säger Jörgen Thyboe på en klart förståelig svenska. Om en fem, tio år kommer Danmark att få uppleva samma brist på gymnasielärare som Sverige nu börjar känna av.

Jörgen är 33 åroch bor i Köpenhamn tillsammans med sin sambo. Han har inga barn. Liksom de övriga nio kursdeltagarna pendlar han fram och tillbaka mellan bostaden och Kristianstad varje dag.
– Jag är väldigt nöjd med utbildningen här. Nu får jag också möjlighet att ta min pedagogikexamen vid Högskolan i Kristianstad samtidigt som jag lär mig svenska på den här kursen.
Jörgen erkänner att det svenska språket vållade honom en del problem i början:
– Även om språken är ganska lika, så finns det avgörande skillnader och många fallgropar. Det gäller inte bara uttal och melodi, utan också betydelse. Men samtidigt är det en utmaning att lära sig ett nytt språk. Efter kursen tror jag nog att jag klarar att undervisa svenska elever på en begriplig svenska. Jag hoppas bara att jag förstår eleverna, för den skånska dialekten kan vara lite svår ibland.

På kursen får Jörgen och hans kolleger också en inblick i det svenska skolsystemet. Också här är det skillnader.
– I Sverige har eleverna på gymnasiet 17 linjer att välja mellan. I Danmark håller vi fast vid det gamla systemet och all praktisk utbildning ligger utanför de vanliga gymnasierna.
Om Jörgen får anställning som gymnasielärare vid en svensk skola får han räkna med att gå ned i lön. I Danmark är medellönen för en gymnasielärare ungefär 25.000 svenska kronor per månad; motsvarande lön i Sverige ligger på drygt 23.000 kronor.
– Den nedgången får jag bara acceptera, jag tar ju inte jobbet för lönens skull. Men samtidigt är skatten lägre i Sverige, liksom boendekostnaderna. Så när allt är medräknat tror jag det går jämnt upp.

Kristianstad importerar danska gymnasielärare

CHRISTER KÄLLSTRÖM

ur Lärarförbundets Magasin