Läs senare

”Lärarlegitimation är det bästa regeringen gjort”

Lärarlegitimationen stärker yrkets attraktionskraft, och är bland det bästa som den borgerliga regeringen har beslutat i utbildningspolitiken. Det skriver ordförandena för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter.

19 nov 2010

Artikeln är en replik på forskaren Jonas Vlachos utspel som Lärarnas tidning tidigare skrivit om. Jonas Vlachos menar att legitimationsreformen kommer att skrämma bort duktiga lärare och sänka yrkets status.

Men Eva-Lis Sirén och Metta Fjelkner menar alltså att det är tvärtom, eftersom legitimationen ökar kraven på lärarnas kunskaper och att kvaliteten på undervisningen därmed höjs.

ur Lärarförbundets Magasin