Ingår i temat
Lärarlönelyftet
Läs senare

Lärarlönelyftet utnyttjas mer än väntat

Nästan alla kommuner och även de flesta fristående huvudmän har sökt statsbidraget för lärarlönelyftet. Enbart 100 miljoner kronor fryser inne. Ulricehamn kan vara den enda kommun som valt att inte söka pengar för lärarlönelyftet.

02 nov 2016

Tisdagen var sista ansökningsdagen för statsbidraget för lärarlönelyftet och idag står det klart: nästan alla kommuner har sökt medel och dessutom nära hela sin möjliga budgetram. Stockholm har exempelvis sökt 83 av möjliga 89 miljoner den här omgången.

83 procent av de fristående huvudmännens bidragsram har också utnyttjats.

– Vi är glada över att så många har hoppat på tåget. Det är förutsättningen för att det här ska bli en lyckad satsning, säger Andreas Spång, enhetschef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Skolverket prognos, som presenterades i regeringens höstbudget och som även Lärarnas tidning skrev om, var att 600 miljoner riskerade att frysa inne. Hur kunde ni göra en så felaktig uppskattning?

– Det var svårprognostiserat när det är så många huvudmän som kan söka ett statsbidrag, och när det är första gången det finns möjlighet att söka, säger Andreas Spång.

Per-Arne Andersson, chef för SKL:s arbetsgivaravdelning, har kritiserat Skolverkets prognos på 600 miljoner för att vara orealistisk. Nu visade det sig att han fick rätt.

– Resultatet bekräftar det vi känt på oss, nämligen att det finns ett väldigt stort intresse för att ta del av det här. Trots att tidsramen har varit tajt och att det krävts detaljerade uppgifter har man sökt, säger han.

Lärarnas tidning har ringt de fyra kommuner som enligt uppgifter från Skolverket inte har sökt bidraget. I tre av fallen, Eskilstuna, Älvkarleby och Enköping har det troligen blivit en miss med själva ansökan; processen har genomförts i kommunerna.

Ulricehamns kommun kan därför vara den enda kommunen som medvetet inte har sökt pengarna. Anledningen till det är bland annat ett chefsbyte på högsta nivå på barn- och utbildningsförvaltningen.

– Vi fattade ett beslut om att inte söka i den här omgången när vi såg att vi skulle bli sena. Men vi håller på nu och utser lärare och kommer söka i nästa omgång, säger Matthias Nordgren, tf verksamhetschef med ansvar för gymnasiet i Ulricehamn.

Matthias Nordgren framhåller också att tiden för att rekvirera pengarna var för tajt, och informationen från Skolverket delvis oklar.

– Först gick de ut med att lönerna måste vara satta och utbetalda för att vi skulle kunna rekvirera, men den informationen reviderades senare efter att de utrett frågan, säger Matthias Nordgren.

Lärarlönelyftets första omgång

  • 286 av landets 290 kommuner har begärt ut pengar i Lärarlönelyftet. Detta motsvarande nästan 1,15 miljarder kronor vilket är 93 procent av de pengar som kommunerna totalt hade kunnat begära ut.
  • Bland de övriga skolhuvudmännen har totalt 665 begärt ut ungefär 220 miljoner kronor vilket är 83 procent av det totala beloppet.
  • För läsåret 2016/2017 har Skolverket tre miljarder att fördela inom Lärarlönelyftet, varav hälften kan begäras ut på våren respektive hösten.
     

Alla artiklar i temat Lärarlönelyftet (11)

ur Lärarförbundets Magasin