Läs senare

Lärarlöner prioriteras trots kärv kommunekonomi

Kommunsektorns ekonomi är i ett mycket svårt läge. Den bedömningen gör Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en ny rapport. Men lärarlönerna kommer att fortsätta prioriteras, enligt SKL

08 okt 2015

SKL räknar med att kommunernas samlade ekonomiska överskott mer än halveras i år, från nära 14 miljarder kronor för 2014 till 6,5 miljarder för 2015. Allt fler äldre, den snabba befolkningstillväxten till följd av flyktingkrisen och stora investeringsbehov är några förklaringar till nedgången.
 

Frågan är vad det ekonomiska läget betyder för den pågående satsningen på lärarnas löner.
 

– Det går inte att dra några generella slutsatser om det. Det ekonomiska läget är en av många faktorer som påverkar lönebildningen i en kommun, säger Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på SKL.
 

Hon nämner tillgången på lärare och inflationen som andra exempel på lönepåverkande faktorer. Hon framhåller också att det ekonomiska läget varierar stort mellan olika kommuner. 
 

De senaste åren har lärarna lönemässigt varit en prioriterad yrkesgrupp.

– Det ekonomiska läget förändrar inte den prioriteringen, säger Annika Wallenskog. 

ur Lärarförbundets Magasin