Läs senare

Lärarlönerna fortsätter öka

LönTrots kommunala nedskärningar fortsätter lönesatsningen på skolan. Även 2019 verkar lärarna få mer än de flesta andra på arbetsmarknaden.

av Daniel Persson
22 mar 2019
22 mar 2019
Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet.

Löneprocessen pågår fortfarande på många håll. Det sena läraravtalet i höstas har spritt ringar på vattnet i form av följdförseningar för vissa även i årets översyn. Av förklarliga skäl finns ännu inga sammanfattande siffror över hur 2019 års löneutveckling blir, men Lärarförbundet ser ändå redan nu att den med all sannolikhet hamnar klart över genomsnittet på arbetsmarknaden.

– Det som är intressant är att vi inte hör någon diskussion om sänkta löneambitioner kopplat till det som varit om kommuner som skär i sina skolbudgetar. Vi hör snarare kommuner som inser att de måste fortsätta satsa på lärarna, säger Mathias Åström, Lärarförbundets förhandlingschef.

– Den kommun som trots detta ändå funderar på att inte satsa på lärarlönerna kommer att halka efter dramatiskt. Marknadskrafterna trycker på, det handlar inte om att vilja eller inte vilja — man måste. Vill man vara med i matchen om de behöriga lärarna så måste man justera lönenivåerna.

När det nya avtalet skrevs under i september blev det bråttom att slutföra 2018 års lönerevision och avtalets skrivningar om att till exempel komma tillrätta med en orättvis lönestruktur fick inte fullt genomslag. Den här gången har allt varit på plats inför översynen.

Verkar kommunerna följa avtalet när det gäller sådant som att erfarenhet ska premieras?

– Jag tycker det. Samtalet mellan våra förtroendevalda och arbetsgivarna om hur yrket ska göras attraktivt för att kompetensförsörjningen ska fungera är i full gång. Där finns också diskussionerna om en lönestruktur där det lönar sig att vara erfaren. Jag hör en insikt om hur otroligt viktigt det är, alla kommunföreträdare jag pratat med förstår att om man inte lönar den erfarne så riskerar man att tappa den till en annan kommun. Den insikten blir allt mer självklar, säger Mathias Åström.

Att lönerna tycks fortsätta stiga mer än hos många andra yrken samtidigt som många kommuner sparar på skolan väcker förstås farhågor om att det i slutändan är lärarna som får betala för sina egna löneökningar med mer stress och sämre arbetsmiljö.

– Det är en väldigt tydlig oro hos oss också, att kommunerna tänker för enbent och låter verksamheten betala löneökningarna. Man måste höja lönerna, men inte göra det på arbetsmiljöns bekostnad, då binder man ris för egen rygg. Vi är redan ledande i sjuktal, vi behöver ha både löner och en arbetsmiljö som gör att man kan och vill vara lärare. Det är det som är den tuffa utmaningen och det synsättet måste vi fortsätta att lyfta, säger Mathias Åström.

ur Lärarförbundets Magasin