Läs senare

”Lärarna är upprivna och skakade”

Under fredagen samlades personalen på Kronan i Trollhättan i kommunens sessionssal. Där berättade lärarna och rektorn för varandra om upplevelserna från gårdagens våldsdåd.
– De är upprivna och skakade. Men de håller ihop och stöttar varandra, säger Jenny Andersson, Lärarförbundets lokalordförande.

23 okt 2015

Många föräldrar i Trollhättan höll sina barn hemma från skolan under fredagen. Efter önskemål från elever valde vissa lärare att låsa dörrarna under lektionstid. Torsdagens våldsamma händelse där tre personer dog och två blev allvarligt skadade har skapat  rädsla, oro och förvirring i staden. Fritidsgårdarna organiserar krishantering för ungdomar och elevvårdsteam från kringliggande kommuner har erbjudit förstärkning.
 

På Lärarförbundets expedition i centrala Trollhättan har det dagliga arbetet lagts åt sidan. Några i styrelsen är klasslärare och har behövts hos sina elever. Ordförande Jenny Andersson har befunnit sig på den fritidsgård intill Kronan som blivit tillfälligt stödcentrum för lärare, elever, föräldrar och allmänheten.

– Jag åkte dit så fort jag hörde vad som hänt. Min bror är kriminalreporter och ringde mig när en nyhetsbyrå rapporterade om larmet, säger hon.

– I det akuta läget försöker jag finnas till hands för medlemmarna. Det handlar om att ge stöd som medmänniska. Sedan bevakar jag hur arbetsgivarens krisorganisation fungerar och följer händelseförloppet för att kunna vara delaktig i analysen efteråt, säger Jenny Andersson. 
 

På mötet i förmiddags fick hon höra lärarnas berättelser om hur de barrikaderat sig med sina elever i klassrummen och hållit sig gömda i timmar utan att veta vad som hänt utanför.

– Jag är mycket imponerad över hur personalen försökt ge en känsla av trygghet i den här svåra situationen. Vi kan aldrig stoppa en galen gärningsman, men nu ser man hur viktigt det är att agera professionellt för att skapa lugn, säger Jenny Andersson.
 

I dag hölls en tyst minut för de avlidna.

– Lärarna är upprivna. Det är svårt för mig att bedöma hur de mår. De är oerhört skakade men håller ihop. Det var många som kramades, säger Jenny Andersson.
 

Nästa vecka är det höstlov och då kommer lärarna att ägna sig åt gemensamma aktiviteter. Alla kommer att få det individuella stöd som efterfrågas. Det finns en beredskap för att vissa kommer känna osäkerhet inför hur de ska bemöta eleverna på måndagen efter lovet.

– Det är förstås bra för eleverna att få träffa sina lärare, men det kommer att bedömas från person till person om de orkar gå tillbaka. Under lovet kommer lärarna inte att finnas tillgängliga för eleverna.
 

Jenny Andersson tror att det finns många lärdomar att dra i efterhand om säkerhet och arbetssätt, men hoppas att en ordentlig analys görs så att insatserna blir kloka snarare än snabba.

– Om vi vill verka för ökad säkerhet måste vi fundera på hur. En sak som jag tänkt på är att vi inom skolan är väldigt bra på att öva utrymning vid brand, men inte ”inrymning” vid överfall, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin