Läs senare

Lärarna årets lönevinnare

Lärarna får mer än andra — i år också. Under 2013 ökar lönerna med drygt 3 procent, visar Lärarnas tidnings kartläggning.

01 okt 2013


– Vinden har vänt. Det är tydligt att kommunerna har börjat uppvärdera lärarna, kommenterar Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

I mer än hälften av landets kommuner är det klart hur stora löneökningarna blir för lärarna i år, enligt en enkät som Lärarnas tidning har skickat till Lärarförbundets lokalavdelningar.

I dessa kommuner kommer lönerna att i genomsnitt öka med minst 2,9 procent i år.

Men det är stora skillnader mellan olika kommuner. Östersund satsar mest: 4,4 procent. Småkommuner som Storfors och Hagfors ger bara 2 procent. I Stockholm, Göteborg och Malmö ökar lönerna mellan 3 och 3,4 procent.

Knappt 3 procent till lärar­na är betydligt mer än de 2 procent som lärarfacken och Sveriges Kommuner och Landsting centralt är överens om som lägsta löne­ökningar i år.

Och det är också betydligt mer än de 2 procent i löne­ökningar som den löneledan­de industrin och övriga arbets­marknaden har slutit avtal om för 2013.

Men centralt avtalade löne­ökningar och verkliga löne­ökningar är två olika saker. Riksbanken och Konjunktur- institutet räknar i sina senaste prognoser med att de verkliga löneökningarna på hela arbets­marknaden i år landar på 2,6 – 2,8 procent.

Då inkluderar de bland annat löneglidningen, det vill säga löneökningar vid sidan av avtalen, till exempel när någon byter jobb.

Räknar man in löneglidningen på lärar­området kommer den verkliga löneökningen att bli ytterligare ett antal tion­delar högre än de knappa 3 procent som lokalavdelningarna hittills har rapporterat om.

– Jag skulle tro att löne­ökningarna för lärarna i år hamnar på runt 3,5 procent, säger Mathias Åström.

Det är han påtagligt nöjd med.

–  Under 2012 tog vi ett tydligt första steg mot att uppvärdera lärarna i förhållande till andra yrkesgrupper. 2013 tycks bli ytterligare ett steg.

Han pekar på att lärarna tidigare år har fått ungefär lika mycket som andra grupper på arbetsmarknaden och att kommunerna har snålat med lokala påslag utöver centralt bestämda avtal.
Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting, välkomnar att kommunerna satsar på lärar­na i år:

– Om löneökningarna ligger 1 procent över det centrala avtalet är det väldigt bra. Då har kommunerna tagit sitt ansvar, lärarna får mer än ­andra och vi har brutit en trend.

Några tiondelar mer än andra grupper – är det den uppvärdering som det har talats om?

– Det tror jag inte. Många kommuner behöver ta flera steg, säger Agneta Jöhnk.

Lärarnas tidnings undersökning visar också att flera kommuner även i år lägger sig på det centrala avtalets minimi­nivå på 2 procent.

– De kommunerna verkar inte ha förstått signalerna. Jag tror att de rätt snart blir varse att lärarna söker sig till grannkommunerna, säger Agneta Jöhnk.
Bo Enegren, ekonom på Medlingsinstitutet, menar att lärar­na är på väg att lyckas med något som många andrayrkesgrupper bara drömmer om.

– Det är svårt att inom det svenska avtalssystemet bryta mot den etablerade industrinormen, eftersom det finns en förbluffande likhet i löneökningstakt mellan olika sektorer.

– Men lärarområdet är ett exempel på att det går att bryta mot normen.

Han konstaterar att det krävs speciella förutsättningar för att detta ska vara möjligt.

– Om det finns en accep­tans från övriga arbetsmarknaden för att en speciell yrkesgrupp behöver högre lönelyft än andra är det möjligt att genomföra detta utan att det sätter i gång kompensationskrav och en ny lönespiral. 

 

25 i topp

Kommunerna som höjer lönerna mest i år (procent):

 • Östersund 4,4
 • Nässjö 4,3
 • Halmstad, Kristinehamn, Perstorp 4,2
 • Höganäs 4,1
 • Nyköping, Varberg, Åsele 4
 • Falkenberg, Gotland, Västerås 3,8
 • Essunga, Lekeberg, Osby 3,7
 • Ljungby, Sjöbo, Sölvesborg 3,6
 • Emmaboda, Lindes­berg, Linköping, Ockelbo, Umeå, Vaggeryd, Vårgårda 3,5

Sju i botten

Kommunerna som höjer lönerna minst i år:

 • Degerfors
 • Hagfors
 • Hällefors
 • Jönköping
 • Landskrona
 • Storfors
 • Österåker

Alla 2 procent.

Klicka här för att se en lista över alla kommuner.

Så gjorde vi

 • Lärarnas tidning har skickat ut en enkät till Lärarförbundets 290 lokalavdelningar om årets löneökningar. 212 har svarat.
 • I 161av de kommunerna är överläggningarna antingen klara eller så har arbtsgivaren angett hur mycket lönerna minst ska öka.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: