Läs senare

Lärarna förknippar yrket med glädje

FackligtGlädje! Det är det ord lärarna främst förknippar med sitt yrke. Och en majoritet av lärarna trivs på jobbet. Det visar en stor medlemsundersökning som Lärarförbundet har gjort.

av Stefan Helte
22 Sep 2017
22 Sep 2017

Undersökningen kallas Medlemsdialogen och genomfördes från februari till maj i år. 36.000 medlemmar – studenter, skolledare och olika lärarkategorier – har svarat på frågorna.

– Jag blir såklart glad när det är så tydligt att våra medlemmar är stolta över och nöjda med sitt yrkesval. Man trivs och uppskattar att få arbeta med något som är så betydelsefullt, kommenterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

53 procent av de svarande säger att de trivs på jobbet, 18 procent svarade att de inte trivs. Drygt en fjärdedel svarade varken eller.

Glädje är det ord lärarna först kommer att tänka när de ska beskriva sitt yrke. Det ligger klart i topp.

Sedan kommer ord som lärande, givande och stress.

Johanna Jaara Åstrand.

Är resultaten förvånande, tycker du?

– De bekräftar det vi länge har sagt. Att det inte är yrket i sig som förklarar lärarbristen eller att så många är sjuka, utan att det handlar om att villkoren brister för det yrke som lärarna har valt och tycker om, säger Johanna Jaara Åstrand.

Har Lärarförbundet betonat problemen för mycket?

– Nej, jag tycker att vi har ansträngt oss med att balansera det meningsfulla och positiva med yrket, samtidigt som vi inte har blundat för problemen och utmaningarna. Det är vår roll som lärarorganisation att identifiera de brister som finns för att lärarna ska få möjlighet att göra ett bra jobb och utvecklas i sitt yrke.

Det medlemmarna främst efterlyser är mer tid för planering, uppföljning och reflektion.

– Den självklara drivkraften för lärarna är mötet med barnen och eleverna. Och då måste tiden säkras, så att undervisningen och elevernas lärande hamnar i fokus.

Undersökningen visar också på en längtan efter att utvecklas i sitt yrke. Medlemmarna efterlyser mer utrymme för kompetensutveckling och kollegialt lärande, samt tid för att ta del av forskning.

Det finns även en tydlig önskan om ett bättre ledarskap. Ett typiskt citat lyder:

”En rektor som är lyssnande, uppmuntrande och har stor kompetens.”

Lärarna vill ha mer tid

Detta vill medlemmarna helst förändra i sin arbetssituation:

  • Jag vill ha mer tid för planering och uppföljning – 65 procent.
  • Jag vill ha mindre barn-/elevgrupper – 53 procent.
  • Jag vill ha mer resurser till särskilt stöd – 49 procent.
  • Jag vill ha mindre omfattande administrativa arbetsuppgifter – 41 procent.
  • Jag vill ha bättre möjligheter till kollegialt samarbete – 38 procent.
    Källa: Medlemsdialogen (Lärarförbundets medlemsundersökning).

 

ur Lärarförbundets Magasin