Läs senare

Lärarna lyfter kommunernas löneökningar

Lönerna i kommunerna ökar i år betydligt mer än på resten av arbetsmarknaden. Lärarlönelyftet är sannolikt en förklaring till detta.

av Stefan Helte
31 maj 2017
31 maj 2017

Under de tre första månaderna ökade lönerna på hela arbetsmarknaden med 2,4 procent, enligt Medlingsinstitutets preliminära beräkningar.

I näringslivet ökade lönerna bara med två procent, medan de ökade med 3,7 procent i kommunerna.

Löneökning

Mest i kommunerna

Beräknad löneökning, januari till mars 2017, procentuell förändring:

GruppLöneökning
Arbetare1,3 procent
Tjänstemän2,5 procent
Näringsliv2,0 procent
Kommuner3,7 procent
Landsting2,7 procent
Stat2,4 procent
Snitt hela arbetsmarknaden2,4 procent

Källa: Medlingsinstitutet

– Löneökningstakten i kommunerna har tagit fart det senaste halvåret. Troligen bidrar regeringens satsningar på lärarlöner och parternas satsningar på undersköterskornas löner till den jämförelsevis höga löneökningstakten, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

För helåret 2016 landar löneökningarna på 2,4 procent för arbetsmarknaden i genomsnitt, enligt Medlingsinstitutets beräkningar.

Det kan jämföras med att lönerna för de kommunalt anställda lärarna i genomsnitt ökade med mellan fem och sex procent under förra året, enligt Lärarförbundets uppskattning, vilket Lärarnas tidning rapporterade om i april.

Lärarnas stora löneökningar i fjol förklaras av regeringens lärarlönelyft och karriärtjänsterna, men också av fortsatta kommunala satsningar och på att löneglidningen – lönepåslag vid till exempel byte av jobb och arbetsuppgifter – i lärarbristens spår är förhållandevis hög.

ur Lärarförbundets Magasin