Ingår i temat
Nyanländ
Läs senare

Lärarna välkomnar de nya

En klar majoritet av lärarna ser positivt på att ta emot nyanlända, visar en ny undersökning.

av Enikö Koch
11 maj 2016
11 maj 2016

Foto: Christel Lind
Sju av tio lärare är »mycket ­positiva« eller »ganska posi­tiva« till att ha nyanlända elever i sin grupp/klass. Det visar en opinionsundersökning som Novus har gjort på uppdrag av Lärarförbundet, bland medlemmar som är grundskol­lärare eller gymnasielärare.
Sofia Bengtsson, so-lärare, och Cecilia Jardelid, ma/no-lärare på Veingeskolan i ­Laholm, gläds över resultatet. De har själva tagit emot allt fler nyanlända i sina klasser de senaste åren.

— Jag lär mig jättemycket och det finns så många för­delar med att ha dem i gruppen. De kan dela med sig av andra erfarenheter. När jag undervisar om islam har jag muslimer i klassen som kan berätta. Det blir mer verklighetsförankring i undervisningen, säger Sofia Bengtsson.

Novus undersökning visar även att lärare som redan tagit emot nyanlända är mer positiva till att ta emot fler, än de som inte gjort det ännu. ­Cecilia Jardelid förstår varför.

— Vi var alla nervösa när vår första nyanlända elev skulle komma. Så kommer världens mysigaste kille. Det gick hur bra som helst, säger hon.

Veingeskolan tog emot 40 nyanlända förra året. Eleverna lämnar sina klasser ibland för undervisning i svenska, i övrigt sker all undervisning integrerat med hjälp av studiehandledare på olika språk.

Det positiva överväger när det handlar om att ta emot nyanlända i sin klass, men det finns förstås även utmaningar, enligt Sofia Bengtsson och ­Cecilia Jardelid.

Det kan handla om att eleverna och deras föräldrar har en annan syn på kunskap eller att det är krångligare att kommunicera med föräldrar — eller om det handlar om en god man eller ett HVB-hem. Det finns också en social utmaning, integrationen i klassen försvåras av att det är fler nyanlända som pratar samma språk.

Dessutom mår de som kommer ofta dåligt.

— De kan ha sett släktingar dö och vet kanske inte var deras föräldrar är, säger Sofia Bengtsson.

För att klara detta behövs goda förutsättningar och stöd.

— Vi har en bra rektor och bra kolleger som backar upp, säger Sofia Bengtsson.

Hon har också gått en kurs vid Göteborgs universitet på temat undervisa nyanlända. Där föddes idén att dela med sig av erfarenheter och material till kolleger i landet. Hon och Cecilia Jardelid byggde en hemsida och startade en facebookgrupp, ett forum för både tips och diskussioner. Facebooksidan »Undervisa nyanlända« växer för varje dag och har över 2 300 medlemmar.

— I början när man tar emot nya kan man känna sig förvirrad och rätt ensam. Då underlättar det mycket att få tips och idéer från andra, säger Sofia Bengtsson.

Hur är det att ta emot nyanlända?

Karin Nordgren, förskollärare och bildlärare, Hedlundaskolan, Umeå.

– En fara är att information till föräldrarna kan hamna mellan stolarna, för ­lappar måste ju översättas. Ett annat problem är att vi inte har extra stöd på fritids.

 

Tony Vesterlund, lärare i år 1–6, Bredsands skola, Sundsvall.

– Det utvecklar mig efter­som ljud- och bildstöd är så otroligt viktigt. Varje dag tänker jag: Hur ska jag skapa miljöer så att eleverna blir resurser åt varandra?

 

Neroz Hamberg, lärare i år 7–9, Bäckahagens skola, Stockholm.

– Mycket positivt. De är motiverade. Andra elever intresserar sig för dem. De vill hjälpa till och engagerar sig.

 

Anders Gustafsson, bildlärare, ESS-gymnasiet, Stockholm.

– Det ställer till det att de kommer från kulturer där man inte läser av bilder på samma sätt som i den västerländska traditionen.

 

Pia Lewerentz, förskollärare, Skederids förskola, Norrtälje.

– Barnen är väldigt omhändertagande och det är otroligt hur fort det nya barnet snappar upp språket. Jag skulle gärna se fler ­nyanlända i förskolan, det är berikande.

 

Karin Wikström, lärare i år 4–6, Svartbäcksskolan, Haninge.

– Jag tänker efter vilka begrepp som kan vara svåra. Bilder är bra, översättnings­programmen på internet är guld. Det underlättar att eleverna har egna datorer.

Alla artiklar i temat Nyanländ (20)

ur Lärarförbundets Magasin