Läs senare

Lärarna vinnare även 2014

Hur går det för lärarna det sifferlösa året 2014? Svar: Lärarna får mer i löne­ökning än andra — för tredje året på raken.

12 jun 2014

— Lärarna har uppenbar­ligen fått mycket bättre utfall än vad många andra grupper har fått. Därmed tycks lärarna ha lyckats med att förbättra sitt relativa löneläge, kommenterar Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.
De två sista åren i det fyraåriga läraravtalet är siffer­löst. När avtalet träffades 2012 fanns det farhågor om att kommunerna inte skulle ta sitt ansvar under de sifferlösa åren och utnyttja att avtalen inte innehåller några lägsta ­garanterade nivåer. Avgörande för att lärarfacken skulle säga ja till avtalet var därför möjligheten att säga upp det sista avtalsåret.

Nu kommer de första preliminära resultaten av hur det första sifferlösa året i avtalet har gått.

Lärarnas löner kommer i år att öka med mellan 4 och 5 procent, enligt Lärarförbundets beräkningar. Löneökningarna består av flera delar:

  • I de lokala förhandlingarna ökar lönerna med 3,2 procent enligt rapporter från lokalavdelningarna i över hälften av kommunerna.
  • Till detta kommer löne­glidning — att till exempel någon byter jobb och får högre lön — vilket enligt tidigare erfarenhet ligger på några tiondelar.
  • Dessutom tillkommer karriär­tjänsterna, som i år väntas öka lärarnas löner med ytterligare cirka 1 procent.

Den beräknade löneökningen på 4—5 procent ska jämföras med de 2,8 procent som lönerna på hela arbetsmark­naden väntas öka med i år, enligt Medlingsinstitutets konjunkturlönestatistik.— Detta visar att kommunerna tycker att lärarna är en grupp som behöver lyftas särskilt, säger Ingela Gardner Sundström (M), ordförande i förhandlingsdelegationen för Sveriges Kommuner och Landsting.

Även 2012 och 2013 gick det bättre för lärarna än för övriga arbetsmarknaden.

2012 ökade lärarnas löner med knappt 5 procent och 2013 med knappt 4 procent, enligt Lärarförbundets beräkningar. Det kan jämföras med de genomsnittliga löneökningarna för hela arbetsmarknaden på 3 procent 2012 och 2,6 procent 2013, enligt konjunkturlönestatistiken.— Lärarnas löneökningar ­under de här tre åren är ­exceptionellt bra, med tanke på hur det svenska förhandlingssystemet fungerar och hur svårt det är att få mer än andra, säger förhandlingschef Mathias Åström på Lärarförbundet.

Generaldirektör Claes Stråth på Medlingsinstitutet konstaterar att det är svårt att ändra relativlönerna — en yrkesgrupps löner i förhållande till andra yrkesgruppers löner — i det svenska förhandlingssystemet. Den konkurrens­utsatta industrins löneökningar styr löneökningarna för resten av arbetsmarknaden.— Det är ovanligt att relativ­lönerna förändras för en så här stor yrkesgrupp. Men mitt intryck är att det finns en stor acceptans för att just lärarna ska få en förbättring av sitt ­relativa löneläge, säger han.

Förbättringen av det relativa löneläget kan illustreras med en uträkning som Lärarförbundet har gjort. Den visar att en lärare som 2011 hade en månadslön på 28 000 kronor under de tre senaste åren sammanlagt får en löneökning på 3 740 kronor. Det är 1 350 kronor mer i löneökning än andra yrkesgrupper som hade samma utgångslön.

— Därmed passerar lärarna nu flera andra yrkesgrupper i medellön, konstaterar Mathias Åström.

Dessutom har inflationen varit mycket låg under de tre senaste åren — 2012 ökade priserna bara med knappt 1 procent och under 2013 och 2014 är inflationen nästan lika med noll. Därför blir det också mycket kvar av löneökningarna i lärarnas plånböcker, även när mjölken är betald.

ur Lärarförbundets Magasin