Läs senare

Lärarnas advokat: ”Jättetråkigt och anmärkningsvärt”

ArbetsrättAdvokat Mikael Lundberg på advokatbyrån Kaiding företräder en grupp på drygt 25 lärare som tidigare arbetat på Minervaskolan i en process mot ledningen för personalbolaget Synergi AB där det finns misstankar om ekonomisk brottslighet.

av Kristian Lönner
28 feb 2019
28 feb 2019

Mikael Lundberg menar att Synergis försäljning av Minervaaktier i juridisk mening framför allt handlar om två delar.

– För det första, hade styrelsen rätt att fatta det här beslutet eller inte? En del frågor är av så omfattande natur att de kräver ett bolagsstämmobeslut. För det andra handlar det om huruvida styrelsen, genom att fatta beslutet, vållat bolaget någon skada. Den viktigaste faktorn är vilket marknadsvärde som aktierna hade när de såldes och vad de sedan såldes för.

Vilka brottsrubriceringar kan det handla om?

– Jag har inte tillräckligt underlag för att kunna bedöma vilka brott som kan komma i fråga. Trolöshet mot huvudman är ett sådant brott som det generellt kan vara fråga om i denna situation, men det finns också andra scenarier och jag vill inte spekulera i det. Klart är att informationsflödet från Synergi och Minervaskolan till aktieägarna har varit väldigt begränsat.

Du företräder också lärare som slutat på skolan och som fått brev skickade till sig med krav om att lösa in sina aktier i Synergi. Vad är det ni bestrider i den frågan?

– Styrelsen i Synergi hänvisar till ett aktieägaravtal och/eller sedvänja som säger att den som slutat på skolan ska sälja aktierna i Synergi. Om man inte gör det kommer det att ske en inlösen till kvotvärdet vilket är ett väldigt lågt värde. Vi har efterfrågat underlag med exempel som styrker att det finns en sedvänja men det har inte presenterats.

 Utifrån din erfarenhet, hur vanlig är detta?

– Jag tycker det är jättetråkigt och anmärkningsvärt att man hamnat i den här situationen. Det som är mest beklagligt är att styrelsen, när man hotar med väldigt ingripande åtgärder mot före detta arbets- och aktieägarkamrater, inte kan presentera ett underlag för sina påståenden. Det är en ovanlig situation.

Lärare vittnar om att bolagsledningen hotat att sätta Synergi på obestånd. Kan det vara ett brottsligt agerande?

– Om ett bolag är på obestånd och inte kan betala sina skulder finns det förutsättningar för att kunna hamna i konkurs. Jag har inte insyn i bolagets ekonomi på ett sådant sätt att jag kan bedöma det. Däremot kan jag säga att om man sätter bolaget i konkurs, trots att det inte var så illa ställt att man tvungen till det, då har styrelsen skadeståndsansvar mot aktieinnehavarna.

Ekobrottsmyndigheten driver en förundersökning och det finns en särskild granskningsman tillsatt av Bolagsverket som utreder aktieaffärerna. Hur hänger utredningarna ihop?

– Den särskilda granskningsmannen kommer att presentera en utredning för styrelsen som sedan ska redovisa den för aktieägarna. Vi inväntar fortfarande resultatet och först när vi fått det vet vi hur vi ska agera vidare. När det gäller brottsutredningen omfattas den av förundersökningssekretess och vi vet inte exakt vad Ekobrottsmyndigheten utreder.

Lärare som ägt aktier direkt i Minervaskolan AB känner sig lurade och hävdar att aktierna sålts utan deras vetskap. Hur går ni vidare med den delen?

– Jag kan inte kommentera om jag har något uppdrag i den delen.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin