Läs senare

Lärarnas ansvarsnämnd varnade egen ledamot

Lärarnas ansvarsnämnd varnade nyligen en lärare som kastat en sax mot en elev. När händelsen skedde var läraren själv ordinarie ledamot i samma nämnd – vars uppgift är att bedöma om lärare är lämpliga i yrket.
– Det är naturligtvis en tråkig historia, säger Lars Dirke, ordförande i Lärarnas ansvarsnämnd.

03 mar 2016

För första gången har en ordinarie ledamot i Lärarnas ansvarsnämnd själv blivit varnad av den nämnd hen sitter i. 
 

Fallet, som Lärarnas tidning tidigare rapporterat om, gäller en lärare som kastade en sax mot en elev för att få tyst på klassen. Nämndens dom blev att läraren blev varnad eftersom hen visat sig vara mindre lämplig att bedriva undervisning. 
– Det är naturligtvis en tråkig historia, att det handlar om en lärare som har det här förtroendeuppdraget, säger Lars Dirke, ordförande i Lärarnas ansvarsnämnd. 

– Det är oturligt att det blivit så här. Samtidigt kan jag ju inte försvara agerandet på något sätt. Jag kan bara konstatera att Skolinspektionen anmält händelsen och den har resulterat i en varning från Lärarnas ansvarsnämnd, fortsätter han. 
 

Varken Lars Dirke eller någon av de andra ordinarie ledamöterna deltog i beslutet, som fattades av ersättare. 

– Jag tyckte att det uppstod en jävsituation eftersom hen varit med i nämnden och vi har fattat beslut tillsammans, säger Lars Dirke. 
 

När anmälan kom kontaktade Lars Dirke läraren.

– Vi var då överens om att hen inte skulle delta i nämndens arbete så länge som ärendet var öppet. 
 

Avgick läraren med omedelbar verkan när beslutet om varningen kom?

– Nej. Beslutet kom den 8 februari. Hen och jag hade diskussion om detta den 24 februari. Vi var överens om att för förtroendet för nämnden var det lämpligast att hen avgick. 
 

Påverkar det här förtroendet för Lärarnas ansvarsnämnd? 

–Det tror jag inte. Jag kan inte sa att nämnden hanterat det här på annat sätt än som bidrar till att upprätthålla förtroendet. 
 

Finns det anledning att införa nya rutiner med anledning av ärendet?

– Nej, det tror jag inte. Det handlar om en olycklig engångshändelse. Man kan inte försäkra sig mot det. Andra rutiner om hur ledamöter ska nomineras eller utses eller ha ett särskilt krav på vandel, det är nog ganska överflödigt. Man ska komma ihåg att detta är en apart händelse, säger Lars Dirke.

Lärarnas ansvarsnämnd 

Lärarnas ansvarsnämnd har som uppgift att pröva om lärare eller förskollärare ska varnas eller fråntas sina legitimationer efter anmälan från Skolinspektionen. 

 

 • Regeringen utser Lärarnas ansvarsnämnd för tre år i taget. 
 • Nämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. 
 • Ordföranden ska vara eller ha varit domare. 
 • De övriga ledamöterna ska ha särskild sakkunskap om och praktiskt erfarenhet av skol- eller förskoleverksamhet samt lärares och förskollärares uppdrag.
  Källa: Skolverket

Grunder för varning

 • Nämnden ska meddela en legitimerad lärare eller förskollärare en varning om han eller hon
 • varit oskicklig i sin yrkesutövning,
 • i eller i samband med yrkesutövning gjort sig skyldig till brott som gör att hans eller hennes lämplighet att arbeta som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas, 
 • eller på annat sätt visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning.

Grunder för att återkalla en legitimation

Nämnden ska återkalla en legitimation om den legitimerade
 • varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning,
 • i eller utanför yrkesutövningen gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas,
 • på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande,
 • på annat sätt är särskilt olämplig att bedriva undervisning,
 • inte följt ett föreläggande från nämnden om att genomgå en läkarundersökning,
 • eller själv begär att legitimationen ska återkallas.
  Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin