Läs senare

Lärarnas egna röster: ”Får hela tiden slåss för våra rättigheter”

förskoleklassI Lärarnas tidnings enkät fick drygt 100 lärare i förskoleklass, från nästan lika många kommuner själva kommentera arbetet, läget och framtiden. Det här är deras anonyma svar.

av Emma Olsson
09 mar 2020
09 mar 2020

”För stora barngrupper, barn med speciella behov, barn med annat modersmål. Delar lokal med fritids inte bra alls.”


”Vi hör inte riktigt hemma vare sig på fritids eller bland lärarna. Blir även trött på att dikena mellan förskolan-f-klass och f-klass- ettan är så enormt stora. Har jobbat i förskolan i många år och vet hur man arbetar med lärandet och flera förskollärare i -f-klass runt om i kommunerna inte har en aning om det eller inte ens vill veta.”


”Jag har bara tid för förskoleklassens planering. Saknar tid för planering av fritids. Saknar tid för reflektion, verksamhetsutveckling, fortbildning. Tid för kvalitetsanalyser, tid för individanpassad undervisning. Saknar tid för dokumentation. Saknar tid för systematiskt kvalitetsarbete. Saknar tillgång till specialpedagog och speciallärare då verksamheten är i ett uppstarts skede.”


”Det som drar upp stressnivån är stora klasser, hos oss är vi ensamma mentorer med 26 elever och egentligen vill ledningen att klasserna skall vara större. Sedan har fritidspersonalen extratid i klasserna. I varje klass finns ju som vanligt alltid en eller flera elever som behöver extraanpassningar och extrastöd, något vi inte alltid får. Tycker också att kartläggningen tar för stort utrymme med tanke på vad den resulterar i.”


”Lösningen skulle vara att alla som arbetar som klassansvariga, inte bara de som har en rektor som lyssnar till behov, får ferietjänst med möjlighet att för- och efterarbeta inom arbetstiden. Sedan är det en stor oro för mig om grundlärare ska komma och ”ta” min tjänst i och med 10-årig grundskola.”

Det som drar upp stressnivån är stora klasser


”Jag har just bytt skola inom kommunen och det skiljer jättemycket i förutsättningar. På min gamla skola jobbade jag många timmar på fritids, hade flera övertidstimmar och stress på max! Nu kommer jag in i en välfungerande verksamhet med goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera samt samverka med övriga skolan. Det är inte en jämlik skola, samma förutsättningar ska råda på alla skolor!”


”Har en barngrupp på 26 elever, jag på 100 procent, kollegan studerar så hon jobbar ca 60 procent, resursen jobbar 60 procent. Jag ”slipper” fritidstiden för att jag gör all planering, samtal, möten, kartläggningar mm. Jag hinner ej med ALLT ändå inom min arbetstid. Till detta så vabbar mina arbetskamrater om vart annat. Förra hösten var vi samtidigt på jobbet sammanlagt en månad, sedan är resten vabbdagar. Tungt att rodda allt men jobbet älskar jag ju så man ”härdar” ut i mycket.”


”Fr o m ht 20 kommer skoltiden att öka för våra elever, vilket medför mer undervisningstid. Då kraven på förskollärarna i f-klass ökat känner jag att vi ska bli likvärdiga med resten av lärarkåren. Ferietjänst och ingen tid på fritids.”

Att jobba i två verksamheter f-klass och fritidshem är botten!


”Att jobba i två verksamheter f-klass och fritidshem är botten! Enbart f-klass borde vara ett måste! Tid till förberedelser planeringar utvecklingssamtal möten och reflektion hinns ej med… Vi ska ha samma förutsättningar som övriga lärare.”


”För att kunna fullfölja mitt arbete i förskoleklass och vara tillfreds med mitt jobb, krävs det att jag förbereder, planerar, gör extrauppgifter och svarar på mail hemifrån utöver mina 40 h/v. Ferietjänst är lösningen.”


”Vi förskollärare riskerar att bli ersatta med f-3-lärare och vi blir eventuellt övertaliga i kommunen på grund av besparingar och får då antagligen placering på en förskola istället. Stressigt och ovisst.”


”Det är dags att man ser på lärare i f-klass som en del av arbetslaget eftersom vi ingår i en f-6 skola och att statusen höjs. Vi kartlägger, håller i utvecklingssamtal, ska-arbeten osv, precis som övriga lärare. Har varit sjukskriven för utmattning och min kollega också så det är dags att se över f-klassens arbetsförhållanden. Är det rimligt att vi ska gå in och jobba på fritids på loven? Vi slits mellan olika verksamheter och får aldrig ”ladda batterierna” eller förbereda inför ny klass fullt ut. Det har gått så långt att man inte kan stå för ens arbete och man går ofta hem med en känsla av misslyckande.”


”Vi behöver bättre förutsättningar för att klara av vårt uppdrag i förskoleklass utan att köra oss lärare i botten. Att arbeta i två verksamheter, dela utrymmen med fritids osv gör det ohållbart i längden. Det ska inte vara upp till kommunen själv att bestämma vilka anställningsformer som ska gälla lärare i förskoleklass. Detta bör ligga på regeringsnivå för att ge alla elever en likvärdig skolgång och rättvisa förutsättningar både för elever och lärare.”


”Vi får hela tiden slåss för det vi har rätt till. Vår rektor ville lägga en del av vår planeringstid under lektionstid och låta den obehöriga resursen ta vissa lektioner för att vi skulle göra mer tid på fritids. Detta vägrade vi högljutt och då lades planeringstid in på barnens 20 minuters förmiddagsrast. Då vi får hjälpa barnen ut och sedan plocka undan en del kanske det ger 5-10 min kvar till ett toalettbesök och hämta andan samt förbereda nästa lektion. Jag som facklig skrev ett 2 A4 långt brev om vår situation som jag skickade till förvaltningschefen och verksamhetschefen och en viss förändring till det bättre skedde.”

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin