Läs senare

Lärarnas fem krav för att kunna skapa studiero

stöketLärarförbundet kräver att lärarnas befogenheter förtydligas i skollagen när det gäller trygghet och studiero. Det handlar framförallt om vilken rätt läraren har att ingripa fysiskt.
–  Lärarna måste veta var gränserna går för deras befogenheter. Vi kan inte ha regelverk som står mot varandra, säger Maria Ahlquist, jurist på Lärarförbundet.

av Lenita Jällhage
21 sep 2019
21 sep 2019

Lärarförbundet vill se snabba förändringar. Maria Ahlquist konstaterar att det inte bara handlar om att lärare ska känna sig trygga och våga fatta beslut för att upprätthålla trygghet och studiero.

Maria Ahlquist, jurist på Lärarförbundet.

– I slutändan drabbas många elever, som har rätt till studiero, när lärarna inte vågar agera. Eleverna har rätt att få en kvalitativ utbildning men då måste lärarna ha handlingsutrymmet och befogenheten att agera, säger Maria Ahlquist.

Lärarförbundets fem krav på åtgärder i skollagen:

  1. Skollagens kapitel 5 om Trygghet och studiero omarbetas så att lärarens ansvar och befogenheter förtydligas. Det gäller i synnerhet rätten och skyldigheten att ingripa fysiskt.
  2. Lärarens tillsynsplikt behöver definieras i lag. Idag finns den inte stadgad i en lag utan anses indirekt följa av föräldrabalken, brottsbalken och praxis.
  3. Definitionen av vad som är kränkande behandling i relationen mellan eleven och skolpersonal förtydligas i skollagens kapitel 6.
  4. Barn- och elevombudet, BEO, inte ska kunna yrka på skadestånd för kränkande behandling till en elev som själv orsakat en situation där läraren tvingats ingripa för att säkra studiero och utöva sin tillsynsplikt under förutsättning att lärarens agerande är proportionerligt. BEO ska även informera lärare som är inblandad i en händelse som utreds och inhämta även lärarens åsikter om det som inträffat.
  5. En anmälan till Skolinspektionen ska först skickas till huvudmannen. Den som inte är nöjd med utslaget kan gå vidare till Skolinspektionen med anmälan.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin