Läs senare

Lärarnas krav: Ta in vikarier vid nationella prov

Pengar för att ta in vikarier. Det är vad lärare i första hand önskar för att klara arbetet med de nationella proven. Färre eller mer digitaliserade prov står inte lika högt på önskelistan, enligt en undersökning från Lärarförbundet.

31 mar 2014

Undervisningen blir lidande under de tidsperioder då de nationella proven genomförs och rättas. Det tycker drygt 60 procent av de mer än 1.000 lärare som svarat på en enkät från Lärarförbundet.

Men vad ska man göra åt problemet? I undersökningen har lärarna fått skatta betydelsen av ett antal åtgärder. Knappt 50 procent av de svarande tycker att det är viktigt att minska antalet nationella prov. Knappt 45 procent tycker att det är viktigt att digitalisera proven.

Högst på lärarnas önskelista står dock ett tillskott av resurser, till exempel i form av vikarier som kan tas in under provperioderna. Närmare 85 procent svarar att resurser är avgörande för att klara arbetet med de nationella proven.

I lördags gick Lärarförbundet och Sveriges elevråd ut med en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet. Rubriken löd ”För många nationella prov” och ett förslag som fördes fram var att proven i SO och NO borde bli frivilliga. Men enligt Lärarförbundets egen undersökning är det alltså inte antalet prov utan bristen på resurser som lärarna upplever som det största problemet.

Varför lyfte ni inte den frågan i artikeln?
– Resursfrågan lyfter vi fram i alla möjliga sammanhang så det är väl täckt. Vi slåss alltid för mer resurser så det är ingen ny ståndpunkt. Det nya är att vi vill ha en total översyn av de nationella proven, säger presschef Håkan Carlsson på Lärarförbundet.

Har ni något stöd för att tro att lärare vill ha färre prov?
– Ja, definitivt. Många vittnar om oerhörd arbetsbelastning.

Men de kanske bara vill ha mer tid och resurser för att arbeta med proven?
– Det är möjligt och därför är det bra med en översyn om vilka prov man ska ha och hur man ska genomföra dem, säger Håkan Carlsson.

De nationella proven i SO och NO i årskurs 6 och 9 infördes förra året. När utbildningsminister Jan Björklund kommenterade Lärarförbundets debattinlägg var han kritisk till tanken att göra just dessa prov frivilliga. Att peka ut dem var att nedvärdera SO- och NO-ämnena, enligt ministern.

– Vi har infört prov i de ämnena eftersom de är viktiga. Skolan ska allmänbilda eleverna, kommenterade han i Svenska Dagbladet.

Men enligt Håkan Carlsson på Lärarförbundet ligger det ingen värdering bakom förbundets förslag.

– Nej, något måste göras snabbt med hänsyn till lärarnas ökade arbetsbelastning. Därför har Lärarförbundet valt att peka på proven i NO och SO som tillkommit senast. Vi tycker att de proven kan vara frivilliga under tiden man gör en översyn av alla de nationella proven, säger han.

I förra veckan föreslog regeringen att de nationella proven ska digitaliseras och rättas nationellt. Löser inte det problemet?

– Vi vet inte vilka prov regeringen vill digitalisera och rätta centralt. Ett problem med digitala prov är att det blir mer av flervalsfrågor och inte samma utrymme för analys. Vi är positiva till digitalisering men vet inte i vilken utsträckning det är möjligt, säger Håkan Carlsson.

Fakta enkäten

  • Lärarförbundets enkätfrågor om nationella prov ingår i en större undersökning som har besvarats av drygt 2.000 av förbundets medlemmar (svarsfrekvens 62 procent).
  • Frågorna om de nationella proven riktade sig till de medlemmar som är lärare i grund- och gymnasieskolan och besvarades av drygt 1.000 personer (svarsfrekvensen för dessa frågor är inte specificerad).

ur Lärarförbundets Magasin