Läs senare

Lärarprogrammen fortsätter växa

Intresset för att läsa till lärare fortsätter att öka. Samtliga lärarprogram utom ett ökar, enligt de senaste siffrorna. Undantaget är yrkeslärarprogrammet.

09 dec 2015

Allt fler nybörjare väljer att gå ett program på högskola eller universitet som leder till en yrkesexamen. Läsåret 2014/15 ökade antalet nybörjare med 3 procent jämfört med läsåret innan. Ökningen har pågått de senaste tre åren, rapporterar Universitetskanslerämbetet (UKÄ).  
 

Framför allt är det lärarprogrammen som ökar. Undantaget är yrkeslärarprogrammet som tappar. 
 

Ämneslärarprogrammen ökar med 18 procent och speciallärarprogrammet med 16 procent. 

Antalet som vill ta en specialpedagogexamen ökar med hela 33 procent. 

Förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet ökar med 3 respektive 6 procent. 
 

Enligt preliminära siffror fortsätter ökningen hösten 2015, enligt UKÄ.  
 

Även det äldre lärarprogrammet (före den nya lärarutbildningen 2011/12) har fått en rejäl skjuts uppåt. 2014/14 ökade det med 43 procent. Huvudförklaringen, enligt UKÄ, är lärare som behöver komplettera sin utbildning för att få lärarlegitimation.  
 

Myndigheten tror att utvecklingen kommer att fortsätta nästa år på grund av att regeringen aviserat att antalet platser på förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen, speciallärarutbildningen och specialpedagogutbildningen kommer att öka. 

Nybörjare lärarprogram

  2013/14 2014/15  
Förskollärarexamen  3.633  3.730  3%
Ämneslärarexamen 3.623  4.281  18%
Grundlärarexamen  3.389  3.580  6%
Lärarexamen  809 1.154  43%
Yrkeslärarexamen  641 615 -4%
Speciallärarexamen  526 608 16%
Specialpedagogexamen  399 531 33%
Folkhögskollärarexamen  56 51 -9%

Källa: Universitetskanslerämbetet (UKÄ)

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: