Läs senare

Lärarrådet: Influencer kan skada hela yrkeskåren

YRKESETIKLäraren och Instagram-influencern ”Magister Nordström” anklagas för att urholka förtroendet för hela kåren, när han gör reklam för dammsugare.
Nu kritiseras fenomenet av Lärarnas yrkesetiska råd. Själv väljer ”Magister Nordström” att inte kommentera kritiken.

av Emma Olsson
14 feb 2020
14 feb 2020
Lärarrådet: Influencer kan skada hela yrkeskåren
Jesper Rehn, ordförande för Lärarnas yrkesetiska råd, som ser problem i att koppla samman lärrarrollen med kommersiella intressen – som exempelvis Magister Nordström gör på Instagram.

Magister Nordström är lärare, och levererar högoktanig energi och pedagogiska tips i sin kanal på Instagram. Men i en post erbjöd han sina 30 000 följare rabatt på dammsugare: ”Det bästa med att vi suger i oss all kunskap är att vi kan fylla på med hur mycket som helst i vår allmänbildningsryggsäck”, skriver han.

Det blev upptakten till en kritikstorm, bland annat på Lärartwitter och i Aftonbladet, som fått Lärarnas yrkesetiska råd att reagera med ett uttalande.

– Om man kopplar samman lärarrollen med kommersiella intressen kan det skada förtroendet för enskilda lärare, och på sikt kåren som helhet. Men vi vill inte bara fokusera på influencers. Det kan handla om partipolitik, eller religiösa sammanhang. Man kan driva politik, vara aktiv i föreningslivet – men inte blanda ihop det med sin lärarroll, säger Jesper Rehn, ordförande för Lärarnas yrkesetiska råd.

”I lärares uppdrag ingår dock att undervisa sakligt och allsidigt, och att inte oreflekterat förmedla privata värden eller normer, som vore de sanningar eller något alla elever måste instämma i. Vad som står på spel är den enskilda elevens rätt att utveckla sin egen omdömesförmåga och den enskilda lärarens, i förlängningen hela lärarkårens, trovärdighet”, skriver rådet i sitt uttalande.

Lärarnas tidning har vid flera tillfällen sökt Rickard Nordström, känd som Magister Nordström på Instagram och Youtube. Han tackar dock nej till en intervju.

”Vi behöver titta på vad han gjort”

Men tillförordnade utbildningschefen Charlotte Sjödal i Vellinge, där han jobbar, förklarar att det pågår en utredning för att se om dammsugarreklamen strider mot kommunens policy.

– Från början har vi gjort en bedömning om att det är en bisyssla som inte är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande. Nu tittar rektor på om detta har förändrats. Vi behöver titta på vad han har gjort, särskilt om Yrkesetiska rådet har yttrat sig. Vellinge kommun har en hållning om att vi ska sprida det vi gör bra, men det är en helt annan fråga än om det är förtroendeskadligt om man försöker tjäna pengar, och det handlar om något annat än god undervisning, säger Charlotte Sjödal.

Uttalandet från rådet innehåller även ett ställningstagande mot arbetsgivare som försöker tysta kritiska medarbetare, något Lärarnas tidning tidigare rapporterat om.


Rådet består av representanter för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, samt två forskare. Syftet är att öka den yrkesetiska medvetenheten bland svenska lärare.

Yttrandefrihet och lojalitetsplikt – det här får du säga på sociala medier

 • Yttrandefriheten är grundlagsstadgad, och gäller före lojalitetsplikten, som träder i kraft när du skriver under ditt anställningskontrakt.
 • Lojalitetsprincipen är striktare för privatanställda lärare.
  ”Men även där visar prövningar i arbetsdomstolen att den enskildas yttrandefrihet väger tungt över lojalitetsplikten. Arbetsgivaren måste visa att den anställdas formuleringar verkligen skadar verksamheten. Rätten tar också ställning till om det finns saklig grund för kritiken. Men det är viktigt att underbygga din kritik med fakta, inte sprida tyckanden.” Du får heller inte bryta mot tystnadsplikten.
 • Numera har även anställda i privata förskolor och skolor meddelarfrihet.
 • Yttrandefriheten gäller dock inte vid företagshemligheter.
 • Myndighetsföreträdare, till exempel rektorer eller skolchefer, får inte göra efterforskningar för att ta reda på vem som ligger bakom en anonym post, eller en uppgift.
 • Om rektor kallar dig till samtal, gå dit och lyssna på vad hen har att säga.
  Men ta med dig en fackrepresentant eller en annan kollega. Du har rätt att spela in samtalet, utan att huvudman eller rektor känner till det. Skriv aldrig under något avtal, eller att du tagit del av information, direkt på mötet.
 • Det kan vara svårt att bevisa att ett stopp i löneutvecklingen eller att man får andra arbetsuppgifter går att koppla till att du skrivit något på nätet. Då är det svårare att få upprättelse i form av facklig förhandling eller en prövning i arbetsdomstolen.

  Källa: Nils Funcke

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin