Läs senare

Lärarstress och självständighet

av Örjan Björklund
10 apr 2018
10 apr 2018
Örjan Björklund
Chefredaktör

Stora barn- och elevgrupper, där många har behov av särskilt stöd. Det är två viktiga skäl till att lärare är en av de yrkesgrupper som har allra högst sjuktal. Tittar man sedan på lärare i fritidshem och förskollärare ligger dessa två yrken sämst till av alla lärargrupper.

I denna tidning tar vi upp en ny undersökning som visar på situationen för dem som jobbar på våra fritidshem (läs den här). Vi tar också upp uppropet #pressatläge, om stressen i förskolan. Samt frågan om hur kunskapskraven stressar elever och många lärare.

Vi kommer att fortsätta hårdbevaka den viktiga frågan om lärarstressen under våren, eftersom vi anser att det borde vara en stor valfråga.

Vi återkommer också till frågan om Lärarförbundets tidningar och den kritik som riktats mot förbundet för att vilja strypa deras självständighet. Nyligen antog förbundsstyrelsen en ny kommunikationsstrategi som kritiserats från flera håll. När vi intervjuar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand om vad den innebär, poängterar hon vikten av självständiga chefredaktörer och det stora medlemsvärde som granskande tidningar har. Det är mycket bra. Men samtidigt oroar sig facket på Lärarförbundet för att de steg som tas påverkar den journalistiska friheten negativt. Läs mer här.

Vad vi publicerar ­eller ej är helt enkelt inget som någon ­annan har inflytande över.

Efter de beslut som fattats om tidningarna den senaste tiden har en del läsare undrat hur det står till: Är Lärarnas tidning fortfarande fri att skriva vad den vill eller styr kommunikationsavdelningen innehållet?

Så här är det: Vår journalistik följer lagar och yrkesetik. Tryckfrihetsförordningen säger bland annat att ingen annan än ansvarig utgivare kan besluta vad som ska stå i tidningen. De etiska principer som vi förbinder oss att följa genom vårt medlemskap i Journalistförbundet, säger bland annat att vi inte ska ta emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning och att vi inte ska ge efter för påtryckningar i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet.

Vad vi publicerar eller ej är helt enkelt inget som någon annan har inflytande över. Så kommer det att förbli.

ur Lärarförbundets Magasin