Läs senare

Lärarstudenter efterfrågar ”bryggutbildningar”

Budget 2018Lärarförbundet Student välkomnar regeringens satsning på sommarkurser och kompletterande pedagogiska utbildningar, men vill se fler möjligheter för lärare att byta skolform eller inriktning.

av Niklas Arevik
20 sep 2017
20 sep 2017

Lärarförbundets studentorganisation har länge efterfrågat fler vägar in i yrket. Därför välkomnar de regeringens budgetsatsning på sommarkurser och fler platser på kompletterande lärarutbildningar, som VAL (vidareutbildning av lärare) och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning).

Matilda Gustafsson är ordförande för Lärarförbundet Student.

– Det är långa utbildningar vi går, många ser därför gärna en möjlighet att öka studietakten genom sommarkurser. Och KPU är den enda lärarutbildning som har ökande söktryck, så det är helt rätt att bygga ut den. Men den borde även omfatta andra inriktningar än ämneslärarutbildningen, säger hon.

En annan åtgärd som organisationen efterfrågar är något som de kallar bryggutbildningar. Det handlar om fler möjligheter att komplettera sin behörighet, enligt Matilda Gustafsson.

– En lärare som vill byta skolform eller ämne bör kunna göra det utan att läsa ännu en hel lärarutbildning. En högstadielärare som slutat kanske skulle vilja jobba som lärare igen, men på lågstadiet. Det skulle underlätta om man då kan läsa enskilda kurser som bryggor in i en annan behörighet.

Lärarförbundet Student saknar också riktade satsningar inom lärarutbildningarna generellt i budgeten.

– Vi behöver bland annat höjda ekonomiska ersättningar för att öka kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen, säger Matilda Gustafsson.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin