Läs senare

Lärarstudenter får gratis medlemskap

Det ska vara kostnadsfritt att vara studerandemedlem i Lärarförbundet i fortsättningen. Senast under våren nästa år avskaffas dagens avgift på 25 kronor för hela studietiden, enligt ett beslut i förbundsstyrelsen.

10 nov 2014

Ett tungt vägande skäl till beslutet är att Lärarnas Riksförbund inte har någon avgift för studerandemedlemmar.

De samlade intäkterna från avgiften har också varit små, mycket beroende på kostnaden att administrera och avisera den blygsamma avgiften

Orsaken till att beslutet inte träder ikraft omedelbart är rent administrativ. Ett avgiftsfritt medlemskap kräver en anpassning av Lärarförbundets medlemssystem. När det är genomfört kommer förbundsstyrelsen att fatta ett formellt beslut om tidpunkten för avskaffandet.

Lärarförbundet har cirka 30.000 studerandemedlemmar.

ur Lärarförbundets Magasin