Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Lärarstudenter får sin utbildning underkänd

Lärarstudenter vid Malmö högskola har fått stora delar av sin utbildning underkänd när de ansökt om lärarlegitimation, skriver Sydsvenskan. Deras huvudämne räcker inte för behörighet. Men de är inte ensamma. Tusentals examinerade lärare har råkat ut för samma bedömning. Men det kan löna sig att överklaga.

24 apr 2014

Lärarutbildningen med kultur, medier och estetik (KME) som huvudämne gavs på Malmö högskola under tio år. Hundratals studenter har gått den. Men när de ansökt om lärarlegitimation visar det sig att de inte är behöriga att undervisa i sitt huvudämne. De kommer inte upp i tillräckligt med poäng.

Orsaken är nya statliga skolreformer de senaste åren, enligt Skolverket. Nya behörighetskrav gäller och ämnesövergripande kurser når ofta inte upp till dessa.

Konsekvensen för lärarna är att de endast får behörighet i sidoämnen, inte sitt huvudämne.

– Det är en skandal att vi betalar och genomför en utbildning hos en myndighet, som en annan statlig myndighet sedan underkänner utifrån de krav som regeringen ställer, säger Socialdemokraternas skolpolitiske talesman Ibrahim Baylan till TT.

Tre av de före detta studenterna på utbildningen i Malmö har JO-anmält Skolverket för rättsosäker handläggning, enligt Sydsvenskan. De har gått exakt samma utbildning, men huvudämnet har gett de helt olika behörigheter. En av dem hoppades på behörighet i något estetiskt ämne, men fick bara behörighet i sidoämnet engelska. I tisdags avskrev dock JO deras anmälan.

Problemet med att ämnesövergripande utbildningar krockar med nya behörighetskrav är ganska vanligt, enligt Skolverket.  

– Vi har väldigt många exempel. Det handlar om tusentals personer som gått lärarutbildningen de senaste tio åren som inte får den behörighet som de trodde att de skulle få, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket till TT.

Anders Olsson, ansvarig för lärarutbildningen på Malmö högskola, säger till TT att lärosätena inte har gjort något fel, men att det man kan göra är att erbjuda fortbildning.

Vad man som enskild lärare kan göra om man beviljats legitimation men vill ha behörighet i fler ämnen eller årskurser är att begära omprövning eller överklaga Skolverkets beslut i domstol.

En av tre lärare får helt eller delvis rätt i Förvaltningsdomstolen, visade en granskning som Lärarnas tidning gjorde för ett år sedan.

De tre lärare som JO-anmält Skolverket har inte överklagat Skolverkets beslut.

Ibrahim Baylan anser att regeringen bör ge direktiv till Skolverket för att hitta en lösning i frågan. Han föreslår, enligt TT, att man antingen ger dispens för de här utbildningarna eller hittar andra sätt för att de som skaffat sig utbildningen ska kunna undervisa i ämnena.

Exempel på lärosäten och utbildningar som i regel inte ger någon ämnesbehörighet:

  • Göteborgs universitet, inriktning pedagogisk verksamhet i lärande- och informations och kommunikationsteknologi.
  • Luleå tekniska högskola, inriktning fritidsvetenskap för grundskolans senare år.
  • Högskolan Halmstad, inriktning datoranvänding.
  • Högskolan Skövde, inriktning datapedagogik.
  • Linköpings universitet, inriktning lärande och informations och kommunikationsteknik.
    Källa: Skolverket (TT)

ur Lärarförbundets Magasin