Läs senare

Lärarstudenterna sämre än genomsnittet

01 okt 2014

Grafik: Lotta HolmströmStudenterna som antogs till lärarprogram höstterminen 2014 har lägre betyg och lägre högskoleprovsresultat än snittstudenten. Det visar siffror som Universitets- och hög­skolerådet (UHR), tagit fram.

Kurvorna här intill visar hur resultaten fördelar sig för samtliga studenter som antogs till ett program samt för antagna lärarstudenter.

Bland alla studenterna som togs in på högskoleprovs­resultat återfinns en majoritet runt resultatet 0,8—1,5. Men de flesta lärarstudenter har ett resultat på 0,5—0,9 (se grafik).

Bara 4 procent av lärar­studenterna har över 1,5 i resultat, att jämföra med 19 procent för samtliga programantagna.

När det gäller studenter som togs in på betyg följer fördelningen ett liknande mönster. Lärarstudenterna har en spetsig kurva med en topp kring meritvärdet 16—16,5. För samtliga studenter är fördelningen jämnare och toppen ligger mellan 17 och 20 i merit­värde.

Eftersom flera av de mest eftertraktade utbildningarna kräver högsta betyg vänder kurvan uppåt igen vid det högsta meritvärdet. För lärarstudenterna fortsätter kurvan däremot att dala för varje ­poäng i meritvärde.

Undersökningen gäller urval 2 i antagningen till högskolan hösten 2014. Betygen handlar om antagningen B1, de som inte kompletterat sitt slut­betyg.

ur Lärarförbundets Magasin