Läs senare

Lärarutbildningarna har blivit en flaskhals

DebattI kölvattnet av lärarbristen satsar politikerna på fler utbildningsplatser vid lärarutbildningarna. Men eftersom de inte åtföljs av motsvarande satsningar på lärarutbildarna söker många nytt jobb för att få upp lönen, skriver Johanna Jaara Åstrand och Kristina Holmberg.

Om debattörerna

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande Lärarförbundet

 

Kristina Holmberg

Ordförande Lärarförbundet Universitet och högskola

I spåren av lärarbristen ökar konkurrensen mellan kommuner och lärosäten om de vassaste lärarna. Lärarutbildningarna har blivit en flaskhals i satsningen på fler lärare eftersom lärarutbildarna lockas till skolan eller till lärosäten som kan erbjuda bra lön och garanterad tid för forskning. Lärarutbildare som vill och kan flytta på sig ställer rättmätiga krav på lön.

Det råder även huggsexa mellan lärosätena om lektorer, eftersom det finns för få disputerade lärarutbildare att tillgå.

Illustration: Colourbox

De som väljer att arbeta kvar vid sina universitet och högskolor tar ansvar för kontinuiteten, men halkar efter i lön och får dela på redan underdimensionerad tid för forskning. Så framtidssäkrar vi inte en lärarutbildning med kompetenta adjunkter, lektorer och forskare.

Arbetssituationen på lärarutbildningarna har alltså börjat likna den inom skolan där den enda fungerande metoden för att höja sin lön har varit att byta arbetsgivare. Kontinuitet, erfarenhet och kompetens har inte värderats av skolarbetsgivarna.

Ska vi få ordning på lärarbristen behövs ekonomiska satsningar på lärarutbildningarna. En sådan förstärkning är även nödvändig om vi ska lyckas med kompetens- och karriärutveckling för lärarna i hela utbildningssystemet. I skolan har vi en situation där arbetsgivarna sällan tar ansvaret för lärares professionella utveckling.

Vi behöver stärka lärares rätt till och tid för kontinuerlig kompetensutveckling under hela lärarkarriären. Vi behöver också stärka professionens inflytande över vad denna utveckling ska bestå av. En förutsättning för att detta ska fungera är ett starkare system som bygger på samverkan och medansvar mellan skolan och lärarutbildningarna.

De övningsskolor som idag ombesörjer lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning kan utvecklas till kreativa forskningsmiljöer.

Redan för ett och ett halvt år sedan presenterade Skolkommissionen idén om ett professionsprogram. En statlig utredare har sedan utvecklat förslaget ytterligare. Syftet är att skapa ett nationellt system för läraryrkets kontinuerliga utveckling.

Om staten gör allvar av tanken om professionsprogrammet skulle mycket av problemen med läraryrkets attraktivitet kunna överkommas. Förslaget kan ge ett rejält lyft för såväl skola som lärosäten men kräver samtidigt att tillräckliga resurser säkras för lärare och forskare i hela utbildningssystemet.

En tät dialog mellan högre utbildning och skolhuvudmän om behörighetsgivande kurser, fördjupningar, specialiseringar och forskning, såväl i ämnen som i utbildningsvetenskap, kan få professionsprogrammen att växa fram.

De övningsskolor som idag ombesörjer lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning kan då utvecklas till kreativa forskningsmiljöer som bidrar till lärarstudenternas utbildning och skapar en plattform för forskning knuten till lärarprofessionen.

Vi lärare vet att kompetensen och kvaliteten vid landets lärarutbildningar är en förutsättning för en stark lärarprofession. Såväl regeringen, universitet och högskolor som lärararbetsgivare behöver fokusera på att skapa ett starkt system som – istället för att tävla om de lärare som finns – stärker hela kedjan. Bara så kan vi stärka hela lärarprofessionens utveckling och attraktivitet.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin