Läs senare

Larm om sexuellt våld på Lundsberg blev liggande

Skolinspektionen fick anonyma samtal om grova sexuella övergrepp på Lundsbergs skola i Värmland. Men uppgifterna blev liggande hos en annan myndighet och ingen polisanmälde.

22 okt 2012

Förra hösten upptäckte Skolinspektionen pennalism — misshandel och hot — på riksinternatskolan i Lundsberg. När det blev känt strömmade telefonsamtalen in till myndigheten. Anonyma personer berättade då även om sexbrott. Det gällde gruppövergrepp på flickor och pojkar som "fick trä kondomer på kvastskaft och köra in i varandras ändtarm", enligt Skolinspektionens tjänsteanteckningar.

Men när just kränkningar av sexuell natur misstänks i skolan — hur grova de än är enligt brottsbalken — utreder inte Skolinspektionen utan överlåter sådana uppgifter till diskrimineringsombudsmannen (DO). Där blev anteckningarna liggande i en mapp.

— Det hände ingenting. Det är inte optimalt. Vi har inte haft rutiner för att hantera och bedöma den här typen information, säger enhetschef Peter Tai Christensen vid DO.

Hos polisen hände heller inget. Skolinspektionen hade visserligen polisanmält misstänkta fall av våld på skolan, men gjorde inte klart att det också kunde röra sig om grova sexövergrepp. Skolinspektionen utgick från att DO agerade, och att medierapporteringen om sexövergreppen uppmärksammats.

— Vi har förstått nu att vi borde ha varit tydligare mot diskrimineringsombudsmannen och polisen, eftersom ingen av dem gjort något, säger Skolinspektionens chefsjurist Marie Axelsson.

Först på måndagen, ett år efter de anonyma larmen, har Skolinspektionen lämnat över sina tjänsteanteckningar till polis och sociala myndigheter. Sent på måndagseftermiddagen hade Värmlandspolisen fortfarande inga anmälningar om grova sexövergrepp noterade.

En förundersökning pågår. Den gäller ett misstänkt sexuellt ofredande för fyra år sedan, då en flicka ska ha tvingats ta av sig bh:n inför publik.

Marie Axelsson säger att Skolinspektionen tog de anonyma samtalen på allvar. Det fanns inget som tydde på att personerna inte var seriösa. Men ännu finns alltså inga polisutredningar och än mindre några misstänkta, vilket Lundsbergs rektor också understryker.

— Det är anonyma uppgifter och vi har inga indikationer på att något sådant ska ha hänt. Allt brukar komma fram, säger Staffan Hörnberg.

På grund av den senaste tidens anklagelser förlorar nu Lundsberg sponsorer. Enligt Svenska Dagbladet har både Concordia Maritime och Götaverken Cityvarvet dragit in sina bidrag.

— Den här typen av händelser står i helt i strid med vad vi vill förmedla. Vi kommer inte att fortsätta med vår sponsring, säger Hans Norén, vd för rederiet Concordia Maritime.

Företaget har sponsrat Lundsberg med 25 000 kronor per år.

Tidigare kritik mot Lundsberg

  • 2011 kommer uppgifter om kränkande behandling och pennalism på Lundsberg. Skolinspektionen gör en riktad tillsyn.
  • I november 2011 polisanmäler Skolinspektionen våld på Lundsberg.
  • I mars 2012 kräver Barn- och elevombudet skadestånd för en elevs räkning – vilket stiftelsen bakom skolan också betalar. När ett uppföljande besök görs i maj upptäcks att brister fortfarande finns kvar.
  • Skolinspektionen har i ett nyligen fattat beslut skrivit att SKOLAn riskerar ett vite på en halv miljon kronor om bristerna inte åtgärdas.
  • Lundsberg är ett av tre så kallade riksinternat. Även de andra två, Sigtuna och Grennaskolan, har tidigare granskats och kritiserats för att elever kränks.   

   Källa: Skolinspektionen
 

Stiftelser bidrar

  • Stiftelsen Lundsbergs skola redovisade en vinst på 849.000 kronor räkenskapsåret 2010/2011. Intäkterna uppgick till närmare 64 miljoner kronor.
  • Fyra stiftelser är knutna till Lundsberg och dessa bidrar på olika sätt till skolan, bland annat i form av stipendier och ny- och ombyggnader. Stiftelserna har en sammanlagd förmögenhet på 47 miljoner kronor.
  • Av förvaltningsberättelsen för 2010-2011 framgår att skolan fick tävlingsbåtar, renovering av båthus och en träningslokal för rodd i donation.
  • Vidare framgår att skolan hade en stabil efterfrågan på studieplatser och att skolan var "nästintill fullbelagd". Antalet elever var då 209, varav 203 var internatelever. Läsåret 2011/12 var antalet elever 211.
  • En del av skolans intäkter består av statsbidrag. I fjol uppgick det till 3,7 miljoner kronor. Skolverket har dragit tillbaka en del av årets bidrag eftersom skolan tagit emot bidrag på felaktiga grunder. Skolverket låter för närvarande granska om Lundsberg och de två andra riksinternatskolrna i Gränna och Sigtuna lämnat felaktiga uppgifter tidigare år.

ur Lärarförbundets Magasin