Läs senare

Lärplatta ger bättre resultat på proven

25 nov 2015

Foto: Pavel Koubek

I Sollentuna är datorer och lärplattor en naturlig del i pedagogiken. Nu kan lärarnas sätt att arbeta bli modell för hela landet.

Det lärarna i Sollentunas grundskolor gör är att de låter eleverna ladda upp sina texter och arbeten på en sajt som hela klassen kommer åt. Där ger de varandra skriftlig återkoppling redan från årskurs 1.

En studie visar att den pedagogiska modellen ger resultat: Eleverna klarar sig bättre på de nationella proven i årskurs 3 när de lärt sig läsa, skriva och räkna med hjälp av lärplattor.

Forskaren Annika Agélii Genlott har gått vidare och studerat ett nittiotal lärare i kommunen som fått fort­bildning i hur man arbetar med modellen.

— Vi ser att en hög andel av lärarna fortsätter jobba med den. Med gott om tid att testa det här sättet att ­arbeta får det bättre fäste. De lär till­sammans och har återkoppling inom ämnet, precis som eleverna, säger Annika Agélii Genlott, som forskar vid Örebro universitet och även arbetar som skolutvecklare i Sollentuna.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer nu att bjuda in till en nationell fortbildning för att få fler ­lärare att pröva modellen.

— Det är en väl fungerande modell som troligen ger effekter på fler ämnen, säger Anna Carlsson, skolexpert på SKL:s avdelning för digitalisering.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin