Läs senare

Lars: Mina kolleger är avundsjuka på mig

05 feb 2010

När platsen som arbetslags­ledare blev ledig var det ingen som sökte. Jag hade ingen större lust eftersom jag har så mycket att göra ändå. Men när rektorn föreslog mig så åtog jag mig motvilligt uppgiften.
Men det hade jag aldrig gjort om jag vetat vad som väntade. Många kolleger blev missnöjda med att jag som är yngre och mindre erfaren blivit »befordrad«, trots att de inte sökt platsen själva. Det är som att de gärna vill ha högre status och lön men inte ta på sig några extra arbetsuppgifter.

Flera har i förbigående kommit med på­pekanden om min ekonomi, som »du som är arbetslagsledare har väl råd« och liknande. Till saken hör att det inte innebär särskilt mycket pengar att vara arbetslagsledare i förhållande till extraarbetet det medför. I alla fall inte på min skola.
Dessutom är det vissa som inte klarar av att sköta sitt jobb och kräver att jag ska täcka upp för dem. De begär att jag ska göra saker som inte ingår i mina arbetsuppgifter, som att boka lokaler, vara provvakt, hjälpa till med rättning och liknande.

Självklart ställer jag upp om någon verkligen är i behov av hjälp. Men det kan ju inte vara meningen att jag ska sköta deras arbe­te åt dem. Och när jag säger ifrån att ­dessa uppgifter inte ingår i mitt uppdrag så leder det till onödiga konflikter. Ibland känns det som att de är avundsjuka och försöker straffa mig genom respektlöshet

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin