Läs senare

Läsa modersmål på distans föreslås bli lättare

Det ska bli lättare att få läsa modersmål och andra språk på distans. Det föreslår utbildningsdepartementet i en promemoria som nu går ut på remiss.

05 okt 2010

Förslaget gäller modersmålsundervisning i både de nationella minoritetsspråken och i övriga språk, samiska i sameskolan, moderna språk, engelska för elever som återvänder från svensk utlandsskola, teckenspråk för både hörande och döva. Även studiehandledning på modersmålet bör få ges på distans.
   I dagsläget har enbart vissa skolor haft denna möjlighet, samtidigt som det råder brist på utbildade lärare i modersmålsundervisning. Det blir fortfarande upp till rektor att besluta om undervisningen, som enligt lagen måste erbjudas om minst fem elever i kommunen begär det.
   I de nationella minoritetsspråken finska, romani chib, jiddish, samiska och meänkieli räcker det att en elev i kommunen begär modersmålsundervisning. Modersmålslärarutbildningen lades ner 1991. Sedan dess har andelen behöriga lärare sjunkit i takt med pensioneringar. I dag är 47 procent av modersmålslärarna behöriga.

ur Lärarförbundets Magasin