Läs senare

Läslyftet permanentas – och byter namn

SkolutvecklingLäslyftet och matematiklyftet blev framgångsrika. Sådana tillfälliga fortbildningsinsatser för lärare och förskollärare ska nu permanentas.

av Stefan Helte
21 feb 2017
21 feb 2017
Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Utvärderingar har visat att matematiklyftet lett till ökad kunskap och kompetens hos lärarna. Många förklarade trendbrottet i den senaste Pisa-mätningen med just matematiklyftet.

– Men bristerna med både matematiklyftet och läslyftet är att de är beslutade som tillfälliga insatser. Det finns därför en risk att de inte får långsiktiga effekter, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Regeringen vill ta hand om och vårda sådana fortbildningsinsatser så att de blir en del av en kontinuerlig kompetensutveckling för lärare och förskollärare.

Ny fortbildning under 2017

 • Utveckla den digitala kompetensen i förskolan.
 • Utveckla insats om grundläggande programmering.
 • Utveckla insatser för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft.
 • Leda digitalisering.
 • Stärka skolans arbete med kontroversiella frågor i undervisningen.

Annan fortbildning som är på gång

 • Webbutbildning för förskollärare och lärare som återvänder till yrket.
 • Fortbildningsinsatser för förskollärare inom fritidshem och förskoleklass.
 • Insatser för förskolan.
 • God undervisnings– och studiemiljö.
  Källa: Skolverket

Det ska ske inom ramen för Nationella skolutvecklingsprogram. Dessa sjösatte regeringen 2015 och de har från 2016 en stadig finansiering med drygt 140 miljoner kronor per år.

– Vi mönstrar ut ordet lyft. Det ordet leder fel, det låter som att någon utifrån, som departementet eller Skolverket, lyfter skolans lärare. Vi har en stor tillit till professionen att göra kloka urval av vilka fortbildningsinsatser som de behöver, säger Gustav Fridolin.

Syftet med de nationella skolutvecklingsprogrammen är att lärare och förskollärare genom kollegialt lärande ska pröva nya sätt att förbättra undervisningen på. Men det kan också handla om kompetensutveckling vid lärosäten och webbaserad kompetensutveckling.

Under paraplyet Nationella skolutvecklingsprogram ligger åtta olika program. Under varje program finns ett smörgåsbord av fortbildningsinsatser.

Matematiklyftet och läslyftet sorteras in under programmet Kunskaper och värden. Dessa lyft har fortfarande särskilda anslag från regeringen.

Andra program är till exempel Digitalisering och Bedömning och betyg.

Skolverket har flera nya fortbildningar på gång inom programmen, till exempel digital kompetens i förskolan och webbutbildning för förskollärare och lärare som återvänder till yrket.

– Skolverket erbjuder redan många fortbildningsinsatser. Men när vi nu samlar alla insatserna inom de nationella skolutvecklingsprogrammen kan vi arbeta mer systematiskt och långsiktigt. Det gör det lättare för lärare och skolledare att ta del av den fortbildning de har behov av, säger enhetschef Kjell Hedwall på Skolverket.

 

ur Lärarförbundets Magasin