Läs senare

Läsning viktigt i alla ämnen

29 okt 2015


I årskurs 4—6 börjar eleverna gå från att lära sig läsa till att läsa för att lära. Då är det särskilt viktigt att lärare, oavsett ämne, kan lära ut olika strategier kring läsförståelse.
Det menar Barbro Westlund, lärare, filosofie doktor och lektor i läs- och skrivutveckling. I hennes nya bok finns konkreta förslag på hur lärare kan hjälpa eleverna att bli medvetna om sitt eget tänkande när de läser.

Titel: Aktiv läskraft. Att undervisa i lässtrategier för förståelse.

Författare: Barbro Westlund.

Förlag: Natur & Kultur, 2015.

ur Lärarförbundets Magasin